EnergoZrouti.cz

Ústecký kraj snižuje energetickou náročnost budov, investice zaplatí až z úspor

  
Markéta Bártová
9. 9. 2020 ▪ 13:45

Ústecký kraj společně s firmou MVV Energie CZ a.s., kterou vybral ve výběrovém řízení ještě letos investuje do snížení energetické náročnosti budov ve svém majetku. Díky použití EPC ho to navíc nebude stát žádné peníze, firmu zaplatí až z úspor.

LED žárovky
LED žárovky

V Ústeckém kraji dojde ještě letos k investičním akcím, které zmodernizují energetické hospodářství několika desítek budov. Kraj k tomu využije společnost MVV Energie CZ a.s., kterou vybral prostřednictvím výběrového řízení.

Krajský úřad k modernizaci energetického hospodářství svých budov využije metodu EPC (Energy Performance Contracting), kterou pro něj smluvně zajistí již zmíněná společnost. Právě využití této metody je pro kraj vhodné kvůli velké úspoře financí. EPC totiž zajišťuje zisky pro dodavatele až z provedených energetických úspor a úřad tak nebude modernizace stát žádné finance. Ty tak může použít na jiné projekty.

Investice do modernizace překročí 50 milionů korun

Už na začátku roku dokončili úředníci kraje práci na Územní energetické koncepci, která by měla zajistit trend snižování emisí CO2, které může kraj svým působením ovlivnit. EPC by tak mohlo být jedním z řešení, jak snižovat spotřeby energií modernizací technologií a budov.


Pro Ústecky kraj je navíc v době snížených daňových příjmů plynoucích z pandemie koronaviru COVID-19 právě tato metoda jednou z možností jak snižovat energetickou náročnost bez vlivu na rozpočet.


Investice do 10 objektů kraje jako jsou školy či zařízení sociálních budov vyjdou podle odhadů na 51,1 milionu korun. Z financí půjde hlavně o instalaci kogeneračních jednotek, modernizaci prádelenské technologie či zvýšení využívání moderního LED osvětlení s nižší spotřebou elektrické energie.


Kraj společně s firmou MVV Energie CZ a.s. očekává, že úspory zavedením těchto opatření a modernizací dosáhnout do 10 let 73,3 milionu korun. Tyto finance tak připadnou smluvní společnosti pokud budou všechna opatření realizována podle plánů.

Uspoří se více jak tisíc tun emisí skleníkových plynů ročně

Na krajských budovách by tak v budoucnu mělo být každoročně uspořeno 5 TJ tepla, 800 MWh elektrické energie nebo 7 000 m3 pitné vody. Díky tomu by se mělo také zabránit vypuštění více jak 1000 tun CO2 do ovzduší, které by jinak na výrobu těchto energií padlo.


Podobná opatření jako nyní zavede Ústecký kraj by měla pomoci zajistit splnění takzvané Pařížské dohody o změně klimatu, která má udržet globální klima v bezpečných mezích i po roce 2020. Právě ta po státech požaduje omezení produkce emisí skleníkových plynů a hledání dalších plánů pro energetiku budoucnosti.
Zdroj: Tisková zpráva KÚÚK