EnergoZrouti.cz

Domácnosti kvůli drahým energiím méně větrají, zadělávají si přitom na velké problémy

  
Nikola Stránská
12. 4. 2023 ▪ 10:09

Domácnosti kvůli vysokým cenám energií výrazně omezili větrání. Díky moderním plastovým oknům, které brání přístupu čerstvého vzduchu si ale zadělávají na velké problémy. Uvnitř budov přitom hlavně v zimě lidé tráví výraznou část dne.

Vlhkost vysrážená na oknech by se dala označit za symbol letošní zimy
Vlhkost vysrážená na oknech by se dala označit za symbol letošní zimy
Foto: Ozgu Ozden on Unsplash

Domácnosti v Česku se během letošní zimy snažili ušetřit na vytápění a snížit náklady na drahé energie tím, že omezili větrání ve svých domech a bytech. Tato opatření ale mají vážné důsledky na kvalitu vzduchu uvnitř domů a mohou vyvolat mnoho zdravotních problémů. Nedostatečné větrání vedlo k několikanásobnému překročení limitů oxidu uhličitého, což s sebou přináší mnoho problémů.

Podle Českého zdravotního ústavu tráví většina lidí více než 90% času uvnitř budov, z toho ve vlastním bytě 10 až 12 hodin denně. V zimě se tato doba prodlužuje kvůli pobytu ve vytápěných místnostech. Proto je důležité věnovat výrazně větší péči místu, kde bydlíme, spíme a trávíme volný čas.

Lidé při delším pobytu v interiéru nevnímají kvalitu vzduchu, který dýchají a kterým je vystaveno jejich tělo, to vede k přehlížení této problematiky. Navíc v době nárůstu cen energií se lidé snaží maximalizovat úspory. Často jsou jako energetická úspora využívána dokonale těsnící plastová okna, která sice pomáhají šetřit, zároveň ale omezují výměnu čerstvého vzduchu a v některých případech vedou ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého.

Odborníci se shodují, že řešením je instalace rekuperačních větracích jednotek. Ty umožní efektivní výměnu vzduchu bez tepelných ztrát a zajistí přísun kvalitního vzduchu. Navíc jsou vybaveny filtry, které příchozí vzduch čistí. Pro efektivní a dostatečné větrání s patřičnou filtrací vzduchu jsou nejefektivnější systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, takzvanou rekuperací.

„Z výsledků výzkumů a mnoha měření můžeme konstatovat, že limity, zejména oxidu uhličitého, jsou ve sledovaném vnitřním prostředí staveb často překračovány,“ uvádí Aleš Rubina ze Stavební fakulty VUT. „Mnoho lidí přes tuto zimu větralo méně nebo vůbec, přirozeně se obávali navýšení cen za vytápění. Proto by měli hledat řešení, které umožní efektivní výměnu vzduchu bez tepelných ztrát,“ doplňuje Luboš Rydlo, produktový specialista ze společnosti KORADO, která je největším českým výrobcem ocelových otopných těles.

Rekuperace vzduchu přitom funguje jednoduše. Vzduch s vysokou vlhkostí a obsahem oxidu uhličitého je odváděn z místnosti. Prochází přitom výměníkem, který předává teplo nově přiváděnému čerstvému vzduchu. Tím dochází k úspoře energie a snižování nákladů na vytápění oproti standardnímu větrání. Zároveň jsou rekuperační větrací jednotky vybaveny filtry, které čistí přívodní vzduch od prachu, pylu a dalších nečistot, které se ve venkovním vzduchu nachází.

Díky rekuperaci vzduchu je v bytě nebo domě zajištěna stálá výměna vzduchu za čerstvý, což je pro zdraví velmi důležité. Nedostatek čerstvého vzduchu může vést ke zvýšenému riziku vzniku respiračních onemocnění a zhoršení kvality spánku. V případě vysoké vlhkosti navíc dochází ke vzniku nebezpečných plísní. Díky rekuperačním větracím jednotkám se vnitřní prostředí stává zdravějším a komfortnějším pro bydlení. V dlouhodobém horizontu mohou také snížit náklady na léčbu a péči o zdraví.
Štítky: Vzduch Energie Úspory Rekuperace Oxid uhličitý Plíseň Větrání