EnergoZrouti.cz

Elektromobily dramaticky zvyšují produkci emisí prachových částic, tvrdí studie

  
Tomáš Jelínek
17. 5. 2022 ▪ 10:00

Elektromobilita je v současnosti považovaná za budoucnost osobní ale i nákladní dopravy. Využívání akumulátorů ale zvyšuje i hmotnost vozidel, které mají větší nároky na pneumatiky. Z těch se pak v mnohem větším množství uvolňují prachové částice PM 2,5, které jsou zdraví škodlivé.

Elektromobil Tesla
Elektromobil Tesla
Foto: Moritz Kindler on Unsplash

Ačkoliv současné trendy ukazují, že elektromobily jsou v současnosti budoucností trhu nejen osobních vozidel a jejich hlavní výhodou je snižování emisí, nemusí tomu tak být úplně vždy. Samozřejmě v případě emisí skleníkových plynů jsou při napájení obnovitelnou energií elektromobily rozhodně výhodnější než vozidla se spalovacím motorem. Jiná situace ale může nastávat u prachových částic.

Ty v současnosti produkují jak elektrická vozidla, tak i ta se spalovacím motorem. Prachové částice ve spalovacím motoru vznikají při spalování samotného paliva a jsou dnes filtrována katalyzátory. Mimo prachových částic (PM 10 a PM 2,5) unikajících ze spalování ale vznikají tyto částice i kvůli brzdám, u kterých se při provozu uvolňují částice kovů nebo také kvůli pneumatikám, které se při jízdě opotřebovávají.

A právě pneumatiky mohou být hlavním problémem emisí prachových částic u elektromobilů. Bateriová vozidla totiž oproti vozidlům se spalovacím motorem mají mnohem větší hmotnost, která je dána váhou těžkých akumulátorů, které vůz pohání. Větší hmotnost vozidla pak klade i větší nároky na pneumatiky, které se mnohem rychleji opotřebovávají a uvolňují prachové částice.

Na to, že u bateriových vozidel mohou být pneumatiky širším problémem už některé studie upozornily před mnoha lety. V současném boomu elektrických vozidel je ale tento fakt velmi opomíjen. S tím jak ale dál narůstá hmotnost nových elektrických vozidel, kvůli prodlužování jejich dojezdu vzniká i více emisí prachových částic, na což dlouhodobě upozorňuje organizace Emission Analytics, která se testováním emisí zabývá ve Spojeném království.

Podle nové studie této společnosti je už nyní naprosto zřejmé, že emise prachových částic mohou být v budoucnu velký problém. Poslední měření totiž ukazují, že emise prachových částic, které při normální jízdě vznikají z opotřebení pneumatik jsou až 1850krát vyšší než emise, které spalovací motor při dnešních filtrech vypouští z výfuku.

Většina emisí prachových částic z pneumatik má navíc průměr menší než 2,5 mikronu (PM 2,5). Ty jsou přitom Světovou zdravotnickou organizací i dalšími úřady považovány za velmi nebezpečné pro lidské zdraví, jelikož jsou schopné pronikat i do průdušinek, kde mohou při krátkodobé expozici podporovat vyšší počet zánětlivých onemocnění plic1 . V případě dlouhodobé expozice pak může docházet ke snížení plicních funkcí, vyššímu počtu chorob dolních cest dýchacích, ale i ke snížení předpokládané doby dožití.


1 Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, Děti Země 2008, ISBN 80–86678–10–5 
Štítky: Elektromobil Auto Pneumatiky Emise Prach
Zdroj: RED