EnergoZrouti.cz

Čerpání vody bez povolení může přijít draho. Firma za to dostala pokutu přes čtvrt milionu korun

  
Lenka Nováková
3. 1. 2022 ▪ 16:16

Pokutu přes čtvrt milionu korun musí zaplatit hotel z jižních Čech za několikaleté neoprávněné čerpání vody z podzemních vrtů. To ale nebyl jediný prohřešek, který inspektoři při kontrole hotelu objevili.

Vodovodní kohout
Vodovodní kohout
Foto: Erik Mclean on Unsplash

Pokutu přes čtvrt milionu korun si od České inspekce životního prostředí „vysloužili“ provozovatelé Hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipenské přehrady. Právě ti si totiž nedali pozor na lhůtu, do kdy měli povolení k odběru podzemní vody. Přes tři roky tak firma čerpala podzemní vodu neoprávněně. Inspekce ale odhalila i další prohřešky firmy.

Problémy i kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu

Více než tříleté odebírání vody bez oprávnění, ale i dva a půl roku prošlé povolení na vypouštění odpadních vod do blízkého potoka, který ústí přímo v rekreační nádrži Lipno. Právě za to udělila ČIŽP pokutu ve výši 280 tisíc korun, která v prosinci minulého roku nabyla právní moci.

Hotel využívání pro zásobování své budovy, ale i dalších 36 přilehlých rekreačních chalup pitnou vodu z vlastních vrtaných studní. Právě k tomu je ale nutné vždy povolení. A právě to hotelu skončilo už v dubnu 2018, čehož si podle inspekce vedení hotelu nevšimlo a o prodloužení platnosti tak nezažádalo.

Podle evidence tak hotel odebral téměř 16 tisíc kubíků podzemní vody bez platného povolení. Což by dle sazby 70 korun za jeden kubík mohlo vynést pokutu až ve výši přesahující milion korun.

„Vzhledem k tomu, že k přestupku došlo neúmyslně a při odběru vody nedošlo k překročení žádného z limitů či poškození životního prostředí, rozhodli jsme se snížit sazbu na 15 Kč za jeden kubík tak, aby pokuta plnila preventivní a výchovnou funkci,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Vladimír Jiráček.

Inspektoři ale v hotelu objevili mimo povolení k odběru vody po platnosti i další neplatné povolení a to k vypouštění odpadní vody. To hotelu skončilo už v prosinci 2018. Odpadní voda tak byla hotelem vyváděna do Milenského potoka. Hotel sice provozuje vlastní čističku odpadních vod, která by vodu měla před vypuštěním do potoka ústícího v nádrži Lipno vyčistit. Podle inspekce ale nebyla čistička při kontrole v červenci funkční tak, jak by měla být a navíc nebyl dodržován ani její provozní řád.

Vedení hotelu se před inspekcí bránilo tím, že povolení nebyla zajištěna včas kvůli personálním změnám a nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Ihned ale také učinilo kroky potřebné k tomu, aby byl stav čističky dán do pořádku.
Štítky: Voda Pokuta Sankce Česká inspekce životního prostředí
Zdroj: RED