EnergoZrouti.cz

V Oregonu vyrábějí elektrickou energii z přetlaku ve vodovodním potrubí

  
Tomáš Jelínek
21. 10. 2020 ▪ 09:03

Snížení emisí i výrobu energie pro několik desítek domácností zajistí v americkém Oregonu nová technologie. Ta je napojena na vodovodní potrubí a reguluje jeho tlak pro domácnosti, zároveň ale z přetlaku vyrábí elektrickou energii.

Vodovodní potrubí
Vodovodní potrubí
Foto: Archer Mechanical / Pixabay

Americká společnost InPipe Energy společně s provozovatelem energetické distribuční sítě ve městě Hillsboro v americkém Oregonu dokončily projekt na výrobu elektrické energie za pomocí přetlaku v distribučních rozvodech vody.

Úspora emisí i elektřina pro desítky domácností

Nový systém In-PRV vyrábí elektřinu za pomocí využití přetlaku v městském vodovodním potrubí. Systém je napojený přímo na vodovodní rozvod a místo použití běžného tlakového ventilu dochází k distribuci tlaku do sytému, který z něj vyrobí elektrickou energii. Využije se tak energie, která by jinak přišla vniveč při regulaci tlaku pro domácnosti.


Nová technologie může díky regulaci tlaku v potrubí zvyšovat jeho životnost, jelikož nebude docházet k takovému náporu vody, který potrubí časem ničí. Jen díky tomu by podle společnosti mohlo být uspořeno více jak 162 000 liber oxidu uhličitého ročně (cca 73 tun CO2).


Další úspory oxidu uhličitého vypouštěného do atmosféry při výrobě elektrické energie například z fosilních paliv přinese i výroba energie, kterou systém zajistí. Podle informací InPipe Energy může tato technologie generovat energii od 185 MWh do 200 MWh, tedy ekvivalent energie až pro 80 průměrných domácností.
Zdroj: InPipe Energy