EnergoZrouti.cz

Platit za ekologickou energii peníze navíc lidé nechtějí, ukazuje výzkum

  
Martin Bárta
14. 2. 2024 ▪ 10:50

Obnovitelné zdroje ano, ale bez našich peněz. Nový výzkum ukazuje, že lidé po celém světě si jsou vědomi problémů, které způsobuje využívání fosilních paliv a nutnosti přechodu na obnovitelné zdroje. 70 % lidí ale není ochotno za změny, které jsou k tomu nutné platit.

Energetika potřebuje změny, platit za to ale nechceme, říkají domácnosti
Energetika potřebuje změny, platit za to ale nechceme, říkají domácnosti
Foto: Unsplash

V posledních letech se stále více mluví o nutnosti přechodu na obnovitelné zdroje energie. Cílem je zajistit udržitelnější budoucnost pro naši planetu a přispět k boji proti klimatickým změnám. Nicméně, ačkoli se zdá, že veřejné povědomí o důležitosti energetické udržitelnosti je na vysoké úrovni, nový celosvětový spotřebitelský průzkum odhaluje překvapivou pravdu: více než dvě třetiny spotřebitelů nejsou ochotni investovat více času ani peněz do udržitelné energie.

Podle průzkumu „Energy transition consumer insights“, který provedla firma EY, jenž během tří let zkoumala názory téměř 100 000 spotře­bitelů z 21 trhů po celém světě, včetně Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Tichomoří. Zjištění jsou alarmující: přestože 65 % respondentů uvedlo, že vědí, jak začít činit udržitelnou energii, pouze 26 % dobře rozumí pojmům jako obnovitelná energie a udržitelnost a ještě méně, 31 % je ochotno investovat více času a peněz do této oblasti.

Greg Guthridge z EY poukazuje na to, že úspěch energetického přechodu závisí na změnách v chování a životním stylu lidí. Nicméně únava spotřebitelů, nedůvěra a stagnace pokroku brání dosažení těchto změn. Průzkum dále ukázal, že ačkoli je zájem o nové energetické produkty, jako jsou střešní fotovoltaické panely nebo elektrická vozidla, dvě třetiny respondentů neplánují do nich v příštích třech letech investovat.

Dalším problémem je nesoulad mezi vládními politikami a chováním spotřebitelů. Příkladem je politický tlak na výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla, kdy pouze 11 % spotřebitelů ve výzkumu uvedlo, že tepelná čerpadla jsou jejich první volbou pro investice do energetických produktů.

Rostoucí tlaky na cenovou dostupnost energie a nedostatek přístupu k čisté energii, zejména u nájemníků a osob s nízkými příjmy, jsou klíčovými faktory, které brání většímu přijetí udržitelných řešení. Index spotřebitelské důvěry v energii (ECCI) společnosti EY ukázal, že důvěra v energii klesla téměř na všech trzích, s nejvýraznějšími poklesy v zemích, které čelily výrazné nestabilitě cen.

Výsledky studie, která ukazuje, že až 70 % spotřebitelů není ochotno platit více za udržitelné energie, tak mohou být pro přechod na obnovitelné zdroje alarmující. Stále naléhavější je tak zvyšování informovanosti veřejnosti o energetickém přechodu.
Štítky: Energie Elektřina Energetika Obnovitelné zdroje Studie OZE Ekologie