EnergoZrouti.cz

Odvrácená strana elektromobilů: opravdu jsou na místě jen samá superlativa?

  
Alžběta Komrsková
24. 10. 2021 ▪ 17:26

I elektromobily, které jsou považovány za ekologičtější variantu osobní dopravy mají svou odvrácenou tvář. Opravdu je tak na místě takové nadšení z jejich nástupu?

Elektromobil od Porsche
Elektromobil od Porsche
Foto: Bob Osias / Unsplash

Pokud něco v současné době rezonuje světem automobilů, jsou to rozhodně hybridy a elektrická auta. Zatímco v roce 2017 prodeje elektromobilů poprvé překročily milion kusů, v posledních letech jejich prodej rapidně roste. V současném boji proti globálnímu oteplování a klimatické změně se totiž elektromobilita stala naprostým středobodem diskuze, která tuto problematiku obklopuje. Jsou však elektroauta opravdu tak ekologická, jak se na první pohled zdá?

Problém jménem nezničitelný odpad

Zatímco většina příznivců elektromobilů oslavuje především klíčovou roli těchto aut ve snaze snížit produkci emisí uhlíku, mnoho odborníků varuje před jejich bateriemi. Ty jsou totiž vyrobeny z lithia, kvůli kterému baterie neumíme do dnešního dne po skončení jejich životnosti zlikvidovat.

Pokud však produkce elektromobilů poroste podle plánu automobilek, za patnáct až dvacet let se budeme potýkat s obrovským množstvím nezničitelného odpadu. Jelikož se bude jednat o opravdu nezměrné množství lithia, skládka nepřichází v úvahu. To mimo jiné i proto, že lithium jako takové je velice hořlavou látkou, která může být toxická pro životní prostředí.

Je potřeba recyklovat

Problém s lithiovými bateriemi však nespočívá jen v zatím neexistujícím způsobu likvidace, ale také v omezených zdrojích lithia a kobaltu, které jsou pro výrobu baterií potřebné. Pro budoucnost elektroaut je proto nezbytné vyvinout způsob, jak baterie recyklovat. To by vyřešilo nejen problém s hrozícím nedostatkem lithia, ale také likvidací baterií, respektive jejich skladováním.

Skladování elektřiny

Jeden ze způsobů, jak by se daly staré lithiové baterie z elektroaut využít, je podle řady průzkumů uchovávání elektřiny ze solárních panelů či větrných elektráren. V současné době jsou však tyto úvahy pouze hudbou budoucnosti, jelikož stále neexistují žádná zařízení či specializované firmy, které by si s ekologickou recyklací lithiových baterií dokázaly poradit.

Nedostatek proškolených mechaniků

V neposlední řadě je třeba zmínit i fakt, že velké množství autoopraven i jednotlivých automechaniků uvádí, že nemají dostatečné znalosti pro provedení servisu elektromobilu. V současné době to zatím problém není, jelikož na cestách stále není nijak výrazné množství elektroaut, to se však může v příštích letech výrazně změnit. Je tedy třeba investovat finance nejen do budování potřebné infrastruktury, tedy sítě nabíjecích stanic, ale také do školení automechaniků. 

Ideálním řešením je kompromis

Zatímco řada lidí bojuje za naprostý zákaz spalovacích motorů, druhá strana barikády naopak kategoricky odmítá jak elektroauta, tak hybridy. Právě hybridy by však mohly být ideálním kompromisem do doby, než se vyřeší problém s recyklací lithiových baterií. Ty jsou sice potřeba i v hybridním voze, ale v mnohem menším množství.

Zároveň se však jedná o ekologičtější variantu než klasický spalovací motor. Nespornou výhodou hybridů je také jejich nezávislost na infrastruktuře dobíjecích stanic, které jsou pro elektroauta nutností. Dokáží totiž rekuperovat energii z brzdění na elektrickou energii sloužící v případě potřeby jako pohon hybridu.
Štítky: Elektromobil Auto Baterie
Zdroj: RED, wraltechwire.com, Tesla, OSN