EnergoZrouti.cz

Nestíháme. Česko ani další země EU neplní plány na výstavbu větrných a solárních elektráren

  
Martin Bárta
27. 7. 2022 ▪ 13:42

Česko stejně jako dalších 23 zemí EU neplní plány pro výstavbu větrných elektráren. Ambice sice mají státy EU dostatečné, problém je ale s jejich převedením do reálné výstavby. Ta je pomalá a často ji brzdí zdlouhavé povolovací procesy.

Větrná elektrárna Dětřichov u Frýdlantu v Čechách
Větrná elektrárna Dětřichov u Frýdlantu v Čechách

Rychlý přechod na obnovitelné zdroje energie je podle expertů i politických debat na úrovni Evropské unie hlavním předpokladem pro plnění nastavených emisních cílů EU v rámci Pařížské klimatické dohody. Ta stanovuje, že by země měly vyvinout dostatečné úsilí na to, aby nárůst průměrné globální teploty nepřekročil 1,5 ° Celsia ve srovnání s dobou před průmyslovou revolucí.

Současná data ale ukazují, že instalace nových obnovitelných zdrojů ať už jde o větrné či solární elektrárny trvá neúměrně dlouho a množství nových zdrojů není dostatečné. EU se přitom zavázala, že do roku 2030 sníží emise alespoň o 55 % oproti úrovni v roce 1990. Po dalších dvaceti letech, tedy v roce 2050 by pak unie měla být úplně bezemisní.

Nový výzkum nezávislého energetického think-tanku Ember ale ukazuje, že jen 4 z 27 zemí Evropské unie je na cestě k instalaci větrné kapacity, která by byla dostatečná pro uskutečnění nastavených cílů. EU tak nadále prosazuje obnovitelné zdroje, jejich instalace, která by měla být rychlejší i podle posledního návrhu REPowerEU, jež by měl unii zbavit plynu z Ruska ale vázne.

Mimo Finska, Chorvatska, Litvy a Švédska není podle výzkumu Emberu žádný další stát EU, který by měl dostatečně nastaveny právní předpisy, jež by pomohly s naplňováním cílů. Právě velké administrativní překážky totiž prodlužují dobu nutnou k získání všech povolení na výstavbu větrné elektrárny. Získání povolení pro projekt větrné elektrárny tak v současnosti v mnoha zemích trvá až 10 let, což je pětkrát déle než je závazný limit nastavený EU. Problém rozvoje větrné energie jsou také stále nedostatečné investice do nových projektů.

„Evropě již nechybí ambice v oblasti obnovitelných zdrojů, nyní ale čelí hlavně propasti v jejich implementaci. Vyšší cíle se zatím neprojevily ve zrychlené instalaci obnovitelných zdrojů. Evropa se tak musí urychleně zaměřit na odstranění překážek, jež brání povolování nových zdrojů tak, aby se naplno rozvinul potenciál obnovitelných zdrojů energie“ uvedla Harriet Foxová, energetická a klimatická odbornice think-tanku Ember.

Evropa také podle výzkumu stojí před velkou výzvou, ve které sektor obnovitelných zdrojů stojí. Už v současnosti je totiž na trhu nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro instalaci nových solárních elektráren, což celý trh brzdí. EU by se tak měla více zaměřit na vzdělávání odborníků nutných pro modernizaci celého energetického sektoru. Stejným způsobem by mělo být tlačeno i na rychlý rozvoj technologií a komponent nutných pro výstavbu obnovitelných zdrojů. V tomto případě je totiž EU většinově závislá na dodávkách z Číny a není tak soběstačná, což by se pro bezpečnost sektoru mělo změnit.
Štítky: Obnovitelné zdroje Větrné elektrárny Solární elektrárny Energie Elektřina Energetika
Zdroj: RED