EnergoZrouti.cz

EU pokročila do nového věku: obnovitelné zdroje poprvé vyráběly více energie jak fosilní paliva

  
Martin Bárta
25. 7. 2020 ▪ 15:34

V Evropě poprvé překročila výroba energie z obnovitelných zdrojů výrobu z fosilních paliv. Na získání prvenství pro obnovitelnou energii se z velké části podíleli i příznivé povětrnostní podmínky během začátku roku.

Solární panely a čisté životní prostředí
Solární panely a čisté životní prostředí
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

Výroba energie v Evropské unii se v první polovině roku stala primárně záležitostí obnovitelných zdrojů v čele s výrobou větrnou, solární, vodní a také tou z biomasy. Obnovitelné zdroje tak na začátku roku vyrobily v EU 40% energie zatímco fosilní paliva tvořila již jen 34% energie.

Výroba obnovitelnými zdroji tak stoupla o 11% což bylo zásluhou příznivých povětrnostních podmínek na začátku roku a také instalací nových solárních a větrných parků hlavně v Dánsku, Irsku a Německu.

Rostoucí trend obnovitelné energie je také dán plány na další nové solární a větrné parky ale i obecnou náladou ve společnosti, která je v posledních letech nakloněna ekologičtějším řešením. Není tak divu, že dnes i firmy představují svá vlastní řešení jak zákazníkům nabídnout například ekologickou „zelenou energii“ až do jejich domovů jako například ve své poslední nabídce společnost Innogy.

Jak uvedli specialisté, zabývající se problematikou fosilních paliv z think-tanku Ember, většina zemí EU již má plán na postupný odchod od těžby a výroby elektřiny z uhlí. Mezi jedinou výjimku stále patří Polsko, které dosud svůj plán ukončení výroby energie z uhlí stále nepředstavilo.

Postupný růst obnovitelných zdrojů energie a tím i snižování zájmu o uhlí je důvodem pro stále častější finanční problémy těžebních společností jako je například tuzemská OKD, která v materiálu předloženému vládě prostřednictvím mateřské státní společnosti Prisko předpokládá ukončení těžby ve svých dolech během dvou až tří let – těžba je totiž již dlouhodobě nevýhodná a provoz tak neudržitelný.
Zdroj: Ember