EnergoZrouti.cz

Ekologové podávají žalobu na ministerstvo kvůli výjimce z emisí pro elektrárnu Chvaletice

  
Martin Bárta
25. 1. 2022 ▪ 10:51

Ekologické organizace podaly žalobu na Ministerstvo životního prostředí kvůli výjimce na limity rtuti a oxidy dusíku pro elektrárnu Chvaletice. Součástí žaloby je i žádost o udělení odkladného účinku, který by elektrárně zakázal překračování limitů během soudního procesu.

Elektrárna Chvaletice
Elektrárna Chvaletice
Foto: Petr1888, CC BY-SA 4.0

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a spolek Zelená pro Pardubickou podávají žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které udělilo rozsáhlé výjimky z emisního limitu pro rtuť a oxidy dusíku z uhelné elektrárny Chvaletice.

Ekologové chtějí zastavení výjimky po dobu soudního procesu

Ekologické organizace přitom už případnou žalobu na ministerstvo, které výjimku už dříve dvakrát zamítlo avizovaly. I přes dřívější neschválení ale nyní ke schválení výjimky došlo a elektrárna tak získá možnost překračovat emisní limity během dalších šesti let.

Oproti emisním limitům by tak mohlo dojít k vypouštění až trojnásobného množství rtuti, což se nelíbí jak ekologům, tak i místním obyvatelům. Chvaletická elektrárna spadající do skupiny Sev.en energy miliardáře Pavla Tykače by tak mohla ročně vypustit přinejmenším o 1 234 kilogramů více rtuti než při dodržování limitů.

„Paní ministryně Hubáčková zdědila po svém předchůdci nezákonná úřední rozhodnutí, která šla na ruku velkým uhelným elektrárnám Počerady a Chvaletice v majetku miliardáře Pavla Tykače a naopak ignorovala ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Žaloby nemíří proti ní, ale ministryně je jediná, která může předchozí selhání státu napravit. Konec konců omezení emisních výjimek ukládá i programové prohlášení vlády. Teď je okamžik, kdy jej může naplnit.“ uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA.

Výjimku navíc mimo rtuti platí i pro oxidy dusíku, kterých by mohlo z komínů elektrárny odejít o více jak 1 157 tun. Právníci organizace Frank Bold ale i ekologické organizace tak rozhodnutí vydané ještě v listopadu minulého roku považují za nezákonné.

Podle zprávy ekologické organizace Hnutí DUHA navíc elektrárna získala povolení od Ministerstva životního prostředí až v listopadu, přičemž to bylo až tři měsíce po začátku platnosti limitu, který vstoupil v platnost v srpnu. Úřady tak podle ekologů nepochopitelně tolerovaly provoz elektrárny i bez povolení k překračování limitů.

Podle žaloby, kterou podaly ekologické organizace ve spolupráci s právníky z Frank Bold se jedná o porušení zákona o integrované prevenci, podle kterého nesmí vlivem udělení výjimky dojít k závažnému znečištění životního prostředí. Součástí žaloby je také návrh na udělení odkladného účinku, který by během soudního řízení zakázal elektrárně překračovat zmiňované emise.

„Právní řád České republiky umožňuje, aby ministryně životního prostředí jakožto nadřízený správní orgán ministerstva provedla přezkumné řízení napadeného rozhodnutí a dříve než soud ve věci rozhodne, rozhodnutí o výjimce zrušila nebo změnila. Pokud by byl zvolen tento postup, řízení před soudem by bylo zastaveno.“ řekla Eliška Beranová, právnička Frank Bold.
Štítky: Elektrárna Uhlí Ekologie Chvaletice Spalování uhlí Elektřina
Zdroj: RED