EnergoZrouti.cz

Američtí výrobci nákladních vozidel zbrojí proti emisním normám

  
Tomáš Jelínek
30. 5. 2022 ▪ 09:12

Ford, Scania, Daimler, Volvo, Volkswagen ale i další výrobci motorových vozidel zbrojí proti nařízení Kalifornské rady pro ovzduší, které zpřísňuje emisní normy na oxidy dusíku. Podle nové žaloby asociace výrobců došlo totiž v případě nařízení k porušení zákona.

Nákladní tahač (ilustrační foto)
Nákladní tahač (ilustrační foto)
Foto: Yassine Khalfalli on Unsplash

Americká Asociace výrobců nákladních a motorových vozidel (EMA) podala v minulém týdnu žalobu kvůli nařízením o čistých nákladních vozidlech v Kalifornii. Pravidlo nazvané Heavy-Duty Omnibus (HDO) totiž nastavuje mnohem přísnější podmínky pro nová dieselová vozidla v oblasti emisí dusíku (NOx). Nová nákladní vozidla by tak kvůli tomu měla mít do roku 2024 nižší emise těchto látek o 75% oproti současnému stavu. Do roku 2027 by pak stejné emise měly poklesnout až o 90%.

Podmínky, které nastavila Kalifornská rada pro ovzduší (CARB) by měly snížit znečištění jak emisemi oxidů dusíku, tak i prachovými částicemi PM 2,5 a PM 10. Právě tyto látky jsou totiž nejen podle CARB škodlivé pro lidské zdraví a také jsou prekurzory přízemního ozonu a smogu.

Kalifornie tak chce novými nařízeními pokračovat ve svých ekologických aktivitách a zlepšování stavu ovzduší. Podle dřívějšího vyjádření rady je nutné tyto látky v ovzduší minimalizovat a už jen snížení podle nového nařízení by mohlo zabránit do roku 2050 téměř čtyř tisícům úmrtí.

Podle žaloby, kterou asociace podala ale nařízení přijaté radou CARB nebylo v souladu s ustanovením federálního zákona o čistém ovzduší (CAA). Právě to totiž vyžaduje čtyřletou lhůtu pro implementaci emisních norem u nových nákladních vozidel. Právě s tím by ale také mohla asociace u soudu narazit. Kalifornie totiž nařízení přijala v rámci výjimky, a tudíž se na nařízení nikdy čtyřletá lhůta nevztahovala.

Současné aktivity Asociace výrobců nákladních a motorových vozidel tak ukazují na to, že se výrobci snaží za každou cenu oddálit nové emisní normy, které by je stejně jako v případě evropských automobilek přišly na další velké investice do vývoje a výroby.




Štítky: Doprava Auto Nákladní doprava Emise USA Kalifornie
Zdroj: RED