EnergoZrouti.cz

Fotovoltaické elektrárny začínají „zavírat“ ty uhelné. Do roku 2030 jich podle odhadů ukončí provoz několik stovek

  
Martin Bárta
18. 6. 2024 ▪ 09:02

Přechod na fotovoltaickou energii by už v příštích letech mohl stát za uzavřením asi osmi stovek uhelných elektráren, ukazuje studie Institutu energetické ekonomiky a finanční analýzy (IEEFA). Ta se zabývala hlavně situaci v Botswaně, Kolumbii, Maroku, Rumunsku a Thajsku.

Obří fotovoltaické parky by v příštích letech mohly ukončit provoz stovek uhelných elektráren
Obří fotovoltaické parky by v příštích letech mohly ukončit provoz stovek uhelných elektráren
Foto: Unsplash

Podle nového modelu Institutu energetické ekonomiky a finanční analýzy (IEEFA) se ukazuje, že rozsáhlé investice do fotovoltaických projektů, akumulačních systémů a restrukturali­zovaných dohod o nákupu elektřiny (PPA) by mohly do roku 2030 životaschopně nahradit více než 800 uhelných elektráren v rozvíjejících se ekonomikách. Tento přechod by pokryl veškeré náklady spojené s uzavřením uhelných elektráren a přechodem na čistou energii.

Ekonomika se podle IEEFA připravuje na vytváření finančních toků od uhlí k čisté energii. S očekáváním, že do roku 2030 bude z provozu vyřazeno pouze 10 % stávající světové kapacity uhelných elektráren, je příležitost pro urychlení těchto uzavírek značná. Studie IEEFA, nazvaná „Urychlení přechodu od uhlí k čistému systému“, využívá případové studie z pěti zemí – Botswany, Kolumbie, Maroka, Rumunska a Thajska – aby demonstrovala životaschopnost tohoto přístupu.

Mezi těmito pěti zeměmi bylo identifikováno pět konkrétních příležitostí, které dohromady představují přibližně 8 GW v uhelných aktivech. U každého z těchto případů se uvádí, že pokud budou obnovitelné zdroje fungovat v letech 2026 až 2028, projekty mohou zcela ukončit emise oxidu uhličitého z těchto aktiv do roku 2029. Transakce jsou navíc proveditelné bez dotací a kapitál lze získat díky návratnosti investic z významných zisků v dohodách o nákupu energie a nákladově konkurenceschopné technologie obnovitelné energie.

Přestože je přechod od uhelného k čistému modelu ziskový bez dotací na analyzované projekty, současné zdroje na identifikaci podobných příležitostí a podporu místních týmů jsou omezené. To poskytuje filantropickým organizacím, soukromým finančním institucím nebo rozvojovým bankám ideální vstupní bod pro financování specializovaných týmů, které mohou posoudit životaschopnost transakcí, snížit rizika a dodat je případným vývojářům.

Podle zprávy může být filantropické financování transformační pro rozvíjející se trhy, které postrádají zdroje na rozvoj transakcí s uhlíkem a čistou energií. To by mohlo shromáždit globální podporu a uzavřít dohody, což zároveň nabízí skvělou příležitost pro finanční instituce vytvořit své vlastní transakční toky od uhlí k čisté energii.

Podle Paula Jacobsona, hostujícího přispěvatele IEEFA a autora zprávy, „existuje silný obchodní důvod pro nahrazení stárnoucích uhelných elektráren rozsáhlými solárními a akumulačními systémy. To by transformovalo energetickou krajinu a ekonomický potenciál rozvíjejících se trhů, uzavřelo nejšpinavější energetická aktiva a poskytlo základ pro přilákání významných přímých zahraničních investic a vytvoření nových pracovních příležitostí.“

Model navržený IEEFA předpokládá postupné zavádění obnovitelných zdrojů tak, aby se shodovaly s postupným snižováním a uzavíráním kapacity na výrobu uhlí. Transakce jsou výhodné, protože zisky z PPA pro obnovitelné zdroje energie jsou garantovány na 20 až 30 let. Tyto dohody mohou pokrýt veškeré náklady spojené s přechodem z uhlí na čistou energii, včetně vyřazování z provozu, úhrady kapitálových ztrát z vyřazení provozního majetku, financování PPA, výstavby a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, rekvalifikace pracovníků a zlepšování infrastruktury sítě pro podporu čisté energie.

Jak zpráva uvádí, rozsáhlé programy rozvoje obnovitelné energie jsou pravděpodobně životaschopnější než malé transakce. Velké projekty se mohou stát národními prioritami, což vede k dlouhodobé efektivitě nákladů a rozvoji místní zaměstnanosti.

Institut pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA) zkoumá otázky související s energetickými trhy, trendy a politikami s cílem urychlit přechod k rozmanité, udržitelné a ziskové energetické ekonomice. Průzkum trhu IEEFA ukazuje, jak nová energetická ekonomika a vzestup obnovitelných zdrojů energie dávají finanční smysl pro investory, vlády, společnosti, komunity a daňové poplatníky.
Štítky: Fotovoltaika Obnovitelné zdroje IEEFA Uhlí Uhelné elektrárny Energie Energetika Fosilní paliva