EnergoZrouti.cz

ČEZ řešil s provozovatelem distribuční sítě výpadek energie ve třech krajích. Naštěstí jen cvičně

  
Martin Bárta
10. 5. 2022 ▪ 15:37

ČEZ řešil s provozovatelem tuzemské energetické přenosové soustavy výpadek energie ve třech krajích kvůli vichřici a plánovaným odstávkám přenosové soustavy. Celá událost ale naštěstí byla jen cvičná. I tak ale podle zástupců ČEZu a ČEPS vše zafungovalo jak mělo.

Stožár vysokého napětí
Stožár vysokého napětí

Výpadek dodávek elektrické energie v Královehradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji z důvodu poruchy a působení vichřice ve spojení s plánovanými odstávkami přenosové soustavy. Přesně tak by se dal popsat scénář, který byl námětem pro cvičení společnosti ČEZ Distribuce a provozovatele tuzemské energetické sítě ČEPS.

Cvičení proběhlo v pondělí 9. května a mělo prověřit hlavně fungování a součinnost dispečinků a krizových štábů ČEZ Distribuce a ČEPS, provozovatele distribuční soustavy v České republice. ČEZ Distribuce byla během cvičení nucena vyhlásit stav nouze na území tří krajů, kvůli nevyrovnané bilanci části elektrizační soustavy způsobené poruchou na zařízení přenosové soustavy.

Nácvik, který prověřil jak energetické dispečinky, tak i svolání a činnost krizových štábů, komunikaci s orgány krizového řízení, integrovaného záchranného systému a se zástupci měst a obcí, dopadl podle ředitele sekce Bezpečnost ČEPS na výbornou.

Cvičení prověřilo jak energetické dispečinky, tak i svolání a činnost krizových štábů. Mimo toho se v něm ale trénovala i komunikace s orgány krizového řízení nebo integrovaného záchranného systému a zástupci měst a obcí. Podle ředitele sekce Bezpečnost ČEPS, a.s. Martina Bílka cvičení dopadlo na výbornou a všechny články fungovaly tak, jak měly.

„Jsme součástí kritické infrastruktury státu a naším hlavním cílem je zajistit spolehlivé dodávky elektřiny našim zákazníkům. Každé takovéto cvičení prověřuje nejen interní systémy, ale i spolupráci mezi všemi zainteresovanými subjekty. Je zároveň skvělou prevencí, jak zabezpečit základní životní potřeby obyvatelstva i zdraví osob,“ řekl bezpečnostní ředitel ČEZ Distribuce Radomír Valica.
Štítky: Cvičení ČEZ ČEPS Energetika Elektřina
Zdroj: RED