EnergoZrouti.cz

Spolana snížila vypouštěné emise díky nové plynové kotelně

  
Martin Bárta
10. 10. 2020 ▪ 09:15

Neratovická chemička Spolana spadající do skupiny Unipetrol spustila novou kotelnu na zemní plyn. Oproti hnědému uhlí, které spalovala dosud dojde k dramatickému snížení vypouštěných emisí skleníkových plynů i prachových částic.

Nová plynová kotelna ve Spolaně
Nová plynová kotelna ve Spolaně
Foto: Unipetrol

Neratovická chemička Spolana, která je součástí skupiny Unipetrol spustila do provozu novou kotelnu na zemní plyn pro výrobu páry dodávané do celého areálu firmy. Společnost díky tomu nahradí starou kotelnu na hnědé uhlí čímž ušetří obrovské množství emisí skleníkových plynů i dalších látek.

Nový kotel znamená nižší emise prachu do ovzduší

Instalace nové teplárny vyšla firmu na 200 milionů korun, její výhody budou ale nejen v nižších provozních nákladech ale hlavně čistšímu provozu. Nová kotelna totiž spaluje zemní plyn, čímž produkuje o 99% méně oxidu siřičitého, emise oxidů dusíku a prachu jsou nižší o 90 procent a emise oxidu uhelnatého pak o 60 procent. Moderní kotle tak ocení i obyvatelé Neratovic a okolí, kde by mohlo dojít ke snížení znečištění ovzduší.


Výstavba nové teplárny na klíč zahrnovala kompletní instalaci dvou parních kotlů o výkonu 2 × 35 tun páry za hodinu, instalaci všech řídících systémů a napojení na parovody.

Firma v rámci modernizace reaguje i na konec „doby uhelné“

Chemička novou plynovou kotelnou modernizuje svůj provoz a zároveň reaguje na postupné ukončování těžby uhlí a jeho spalování, to by měla v Česku už brzy oznámit Uhelná komise, která byla právě k tomuto účelu sestavena. Firmy už ale nyní v rámci modernizace svých technologií s uhlím nepočítají a tak instalují nové zdroje energie na ekologičtější paliva jako je právě zemní plyn.


I zemní plyn ovšem produkuje emise a stále jde o fosilní palivo, jeho škodlivost je ale z hlediska emisí řádově nižší. I tak je ale zřejmé, že do budoucna přijde na řadu i omezování zemního plynu, bude to však mnohem později než u uhlí.
Zdroj: Unipetrol