EnergoZrouti.cz

Mykologové objevili při monitoringu v Krkonoších vzácnou houbu, dosud neměla české jméno

  
Tomáš Jelínek
19. 4. 2021 ▪ 11:10

Mykologové při monitoringu hub v Krkonošském národním parku objevili vzácnou houbu, která dosud v tuzemsku neměla jméno. Dlouhodobý monitoring také ukázal význam kvalitního hospodaření na loukách pro houby.

Kyjanka zakouřená
Kyjanka zakouřená

Kvalitní hospodaření na loukách podle odborníků na mykologii ukazuje, že může podpořit i velmi vzácné houby. To se ukázalo i díky nalezení vzácných druhů hub jako je třeba kyjanka zakouřená s charakteristickým výskytem na extenzivně sečených loukách či druhově bohatých horských loukách.

Monitoring ukazuje, jak správně hospodařit s loukami

Monitoring hub probíhá v lesích Krkonošského národního parku pravidelně už několik desetiletí a to pod vedením Dr. Rostislava Fellnera a Ing. Jaroslava Landy z České mykologické společnosti. Právě ti tak potvrdili, že kvalitně obhospodařované louky jsou mnohem více hostitelské pro pestřejší společenstva hub.

Závojenka kruhatá , KRNAP -...
Dlouhodobý monitoring hub je důležitý hlavně pro to, že houby patří mezi velice citlivé bioindikátory vzdušného znečištění. Malé narušení jejich prostředí tedy vede k jejich rychlému úhynu. Dlouhá léta tak vědci využívali výzkum hub hlavně jako indikátor snižování emisí oxidu siřičitého sledovaného od 90. let.

V posledních letech se ale výzkum zaměřuje především na houby v nelesních stanovištích. Příkladem tak mohou být právě pro Krkonoše typické druhově bohaté horské louky a luční enklávy, které hostí širokou škálu chráněných druhů. Za pomocí hub je tak možné lépe určit kvalitu obhospodařování louky a stanovit pro ni ten nejlepší způsob zacházení.

Mykologové nalezli i dosud česky nepojmenovanou houbu

Mykologům se tak v krkonošských loukách podařilo najít houbu druhu Entoloma violaceozonatum, které mykologové Fellner s Landou navrhli pojmenování závojenka kruhatá. Houbě totiž dosud chybí český název. Tento druh houby byl poprvé popsán v roce 1992 na estonském ostrově Saaremaa. Dále byl doložen už jen ve Švédsku, Norsku a Rakousku. Nově se tak mezi lokality hostící tuto houbu zařadily i krkonošské Paseky nad Jizerou.

V rámci monitoringu nalezli odborníci i velmi vzácné druhy zařazené na Červeném seznamu hub ČR. Jejím příkladem byla už zmíněná kyjanka zakouřená (Clavaria fumosa), která je všeobecně ohroženým druhem. Její nálezy byly potvrzeny jak na české tak i na polské straně Krkonoš. Nalezena byla také v Orlických horách či na Liberecku.
Štítky: Houby Krkonošský národní park Monitoring hub
Zdroj: KRNAP