EnergoZrouti.cz

Liberec instaluje lapače na kůrovce. Napadají už i stromy v městských parcích

  
Markéta Bártová
11. 5. 2021 ▪ 10:15

Kůrovec, který se v posledních letech rozšířil po celé zemi už napadá i stromy v libereckých parcích. Magistrát proto nechal do několika z nich nainstalovat speciální feromonové lapače, které by měly kůrovce zachytit.

Les vykácený v důsledku kůrovcové kalamity
Les vykácený v důsledku kůrovcové kalamity

Liberecký magistrát musel v těchto dnech rozmístit po městských parcích feromonové lapače na kůrovce. Ten se totiž v posledních letech stále více objevuje i v městských parcích v centru města. Několik stromů v parcích už muselo být kvůli napadení hmyzem i pokáceno.

Cílem kůrovce už nejsou jen smrky

Oproti minulému roku ale město zaznamenalo i výskyt lýkožrouta bukového, který byl zaznamenán fytopatologickým posudkem od pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.

Kvůli napadení vzrostlých buků tak muselo být pokáceno i několik napadených stromů v parku Petra Bezruče a to ještě před tím, než brouk vylétne. Právě v současné době totiž díky narůstajícím teplotám dochází k vylétávání hmyzu a napadání dalších zdravých stromů v okolí.

Kůrovec už začíná být aktivní při 15° Celsia. Při teplotách nad 20° Celsia pak kůrovec vylétá a rojí se. Napadá při tom suchem poškozené stromy, které se nedokáží účinně bránit a produkovat obranné látky.

A právě v této fázi by měly v městských parcích pomoci lapače, které uvolňují feromon lákající kůrovce. Speciální feromon, který by měl být účinný hlavně na lýkožrouta bukového získal magistrát od Katedry ochrany lesa a entomologie z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Každý týden budou nyní pracovníci odboru ekologie lapače kontrolovat a sbírat odchycené jedince. Ty následně předají pracovníkům ČZU.
Štítky: Kůrovec Liberec Feromonový lapač
Zdroj: MML