EnergoZrouti.cz

Vědci v rámci projektu NATO přišli se „zázračnou“ rostlinou pro obnovu vojenských lokalit

  
Lenka Nováková
25. 3. 2021 ▪ 16:02

Vědci z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně s dalšími partnery z USA, Ukrajiny a Kazachstánu v rámci projektu NATO přišli se „zázračnou“ rostlinou. Ta pomůže s obnovením půdy ve vojenských oblastech zamořených chemikáliemi a těžkými kovy.

Ozdobnice obrovská
Ozdobnice obrovská
Foto: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Zlepšení stavu půdy i produkce biomasy je cílem pěstování energetických rostlin, kterým se zabývá vědecký tým na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci projektu NATO „Science for Peace and Security“. Mimo týmu z České univerzity se ale do projektu na obnovu kontaminovaných vojenských oblastí zapojili i vědci z Ukrajiny, Kazachstánu a USA.

Pomůže obnovit přirozený život v půdě

Výsledkem celého projektu je tak nalezení vhodné rostliny, která by pro tyto takzvané marginální lokality byla vhodná. A právě tou vhodnou rostlinou se stala ozdobnice obrovská. Ta je totiž velmi nenáročná a dokáže produkovat velké množství biomasy.

Vědci rostlinu během čtyř a půl roku testovali v mnoha různých podmínkách nejen v laboratoři ale i ve zkušebních lokalitách. Díky jejich testování je tak nyní jasné, že právě tato rostlina je vhodná do bývalých ale i současných vojenských prostor, kde docházelo nejen ke cvičení ale i testování různých technologií.

Fytotechnologie na UJEP

Rostlina by totiž mohla pomoci s obnovou půdy po zasažení těžkými kovy, ropnými látkami, pesticidy ale i dalším znečištěním které znemožňuje pěstování rostlin pro potravinářské účely. Právě ozdobnice obrovská podle vědců prokázala fantastické schopnosti rychlého růstu i ve znečištěné půdě a svým růstem také přispívat k postupnému odstraňování znečištění této půdy tedy takzvanou fytoremediaci.

Biomasu bude možné využít i pro výrobu energie

Mimo fytoremediace ozdobnice navíc obohacuje půdu o důležitý organický uhlík, který podporuje půdní mikroorganismy důležité pro přirozený běh všech přírodních procesů. Pěstování ozdobnice by tak v bývalých vojenských prostorech mohlo být smysluplným využitím půdy. Získaná biomasa je navíc použitelná jak energeticky tak i pro výrobu papíru či podestýlky pro hospodářská zvířata.

„Považujeme za důležité, aby se informace o naší fytotechnologii dostaly k těm, kteří by je mohli reálně využít a ozdobnici pěstovat i zpracovávat. Členové našeho týmu se proto účastnili kromě odborných konferencí i setkání se zástupci průmyslu. Na Ukrajině jsme uspořádali několik workshopů pro zájemce o produkci ozdobnice. Právě tam je totiž momentálně velká poptávka po alternativních zdrojích energie, jako je biomasa, a zároveň jsou k dispozici rozsáhlé plochy pro její pěstování,“ shrnuje dopady projektu prof. Valentina Pidlisnyuk z Fakulty životního prostředí UJEP, která stála v čele celého týmu.
Štítky: NATO Biomasa Rostliny
Zdroj: UJEP