EnergoZrouti.cz

Znečištění ozonem klesá, díky menší produkci oxidů dusíku z dopravy

  
Tomáš Jelínek
27. 4. 2021 ▪ 08:49

Znečištění přízemním ozónem, které je škodlivé pro zdraví v posledních letech pokleslo. Stojí za tím i nižší emise prekurzoru ozónu - oxidů dusíku, které se snižují díky modernizaci vozidel.

Dopravní vytížení v Berlíně
Dopravní vytížení v Berlíně
Foto: Qube's Pictures / Pixabay

Horké letní dny bývají obdobím ozonu. Škodlivý plyn, který se tvoří v horkých slunečních dnech dříve díky stále rostoucí dopravě narůstal. V posledních letech se ale podle výzkumu vědců z německého Institute for Advanced Sustainability Studies, tedy Institutu pro pokročilá studia udržitelnosti, snižuje díky snižování emisí oxidů dusíku.

Modernizace vozidel a elektromobily rychle snižují emise

Německá studie, která se znečištěním ozonem zabývala přinesla informace o snižování jeho výskytu v letních dnech, kdy bývá koncentrace nejhorší. Za snižováním přitom podle odborníků stojí hlavně nižší produkce oxidů dusíku (NOx) z automobilové dopravy – která je ostatně největším zdrojem těchto plynů.

Modernizace vozidel a přechod na elektromobily totiž množství emisí těchto vozidel začíná viditelně snižovat. Jak ale studie uvádí, mnohem větší trend lze pozorovat hlavně v jihozápadních regionech Německa. Studie prováděná po celém Německu totiž ukázala, že hodnoty ozonu v hlavním městě Berlíně zaostávají a drží se stále na stejných číslech či mírně rostou.

Oxidy dusíku (NOx) patří mezi takzvané prekurzory přízemního ozonu – díky jejich účasti na chemické reakci tak ozon vzniká. Jeho vysoké emise následně dráždí oči, zhoršují dýchací potíže a jsou velkým problémem pro osoby s chronickými onemocněními.

Vědci pro studii použili dlouhodobá měření hodinových koncentrací ozonu ve spojení s měřením koncentrací oxidů dusíku shromážděných na stanicích po celém Německu. Díky těmto datům tak mohli vědci najít spojení mezi teplotou a koncentrací ozonu v období mezi roku 1999 až 2008 a 2009 až 2018.

Rozdíly mezi městy jsou velké

Odborníci tak zjistili, že vysoké teploty způsobují, že koncentrace ozonu v prvním období rostou více než ve druhém. To ukazuje, že snížení emisí pozitivně ovlivňuje tvorbu ozonu.

Při porovnání dat se ukázal i velký rozdíl mezi jednotlivými městy kdy ve Wörth am Rhein poklesly emise oxidů dusíku mezi prvním a druhým srovnávaným obdobím o 35 %. Oproti tomu v hlavním městě Berlíně klesly v těchto obdobích emise jen o 7,5 %. Zatímco tak v prvním jmenovaném městě emise ozonu poklesly, v druhém nikoliv.

Jak výzkumníci na závěr dodávají: je velmi pravděpodobné, že tyto změny koncentrací ozonu budou způsobeny nejen emisemi NOx ale i dalšími jeho prekurzory jako jsou těkavé organické sloučeniny pocházející z mnoha zdrojů.
Štítky: Německo Ozon Doprava
Zdroj: IASS