EnergoZrouti.cz

Ministerstvo chystá miliardy na obnovu lesů, podle ekologů to ale nepomůže

  
Markéta Bártová
3. 2. 2022 ▪ 12:28

Ministerstvo zemědělství chystá více jak čtyři miliardy ročně investovat do obnovy lesů prostřednictvím nového programu. Ekologové mu ale vyčítají, že jsou podmínky nastaveny tak, že lesům příliš nepomohou.

Lesní školka
Lesní školka

Až 4,1 miliardy korun ročně by do roku 2026 mohli získávat vlastníci lesů z nového programu na podporu adaptace lesů na změny klimatu, který iniciovalo Ministerstvo zemědělství. Podle ekologů z organizace Hnutí DUHA jde ale jen o další selhání ministerstva a promarněnou příležitost, která lesům nepomůže.

Ekologové program vítají, podmínky jsou ale podle nich špatně nastavené

Ačkoliv po podpoře lesů jak jejich vlastníci, tak i ekologické organizace dlouhodobě volají, aktuální způsob jakým chce Ministerstvo zemědělství (MZe) problém řešit je podle nich nesprávný. Podmínky, podle kterých by měly být finance majitelům přidělovány jsou totiž podle ekologů špatně nastavené.

Podle organizace Hnutí DUHA je odolnost budoucích lesů klíčový požadavek na přirozenou obnovu lesů. Právě k tomu ale v Česku dochází jen ve velmi malé míře. V roce 2020 tak například podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, kterou vydává přímo Ministerstvo zemědělství tvořila přirozená obnova pouze 16,5%. Meziročně sice došlo k drobnému zvýšení zhruba o jedno procento, k ideálnímu stavu je ale v tomto případě velmi daleko.

Pro zajištění odolnosti lesních porostů by měl podle ekologů tvořit podíl přirozené obnovy minimálně 50% ze všech obnovených porostů. Strategie rozvoje státního podniku Lesy ČR do roku 2024 přitom stanovuje podíl přirozené obnovy na nejméně 40%, podnik ji ale v současnosti nenaplňuje a nečiní další kroky, které by jej k tomu přiblížily.

Ekologové tak zoufají i nad tím, že MZe v pravidlech podpory nového programu stanovilo podmínku pro podíl přirozené obnovy na pouhých 10% podílu. Nízký podíl přirozené obnovy tak nebude motivovat vlastníky k jejímu zvyšování. U menších vlastníků, kteří nemají lesní hospodářský plán pak podle podmínek podpory nemusí být tento bod plněn vůbec.

Špatně jsou podle odborníků nastaveny také části podpory, které řeší druhovou skladbu lesů, omezení holosečí při těžbě či šetrnější přibližování dřeva při těžbě.

Dalším problémem, který se ekologům nelíbí je i požadavek na ponechání dřeva k zetlení. V podmínkách podpory nového programu je totiž stanoveno ponechání stromů k zetlení zhruba v míře mezi 1–3 m3 dřeva na hektar. Podle odborníků by ale toto množství mělo dosahovat hodnot okolo 20 – 50 m3 dřeva na hektar.

Tlející dřevo je totiž velmi důležité k zadržení vody a udržení biologické rozmanitosti. Pro rostliny, zvířata a mikroorganismy je totiž postupně rozkládané dřevo důležitým zdrojem obživy a úkrytu. Třetina druhů těchto živočichů je tak na tlející stromy přímo vázána. Tlející stromy navíc postupně ukládají část živin zpět do půdy.

„Podpora vlastníků na opatření ke zlepšení zdravotního stavu lesů nad rámec zákonných povinností je více než žádoucí a potřebná. Ale zatuchlý úřednický aparát ministerstva zemědělství připravil pro nového ministra Nekulu dotační programový zmetek. Nasype do něho miliardy korun, aniž by skutečně výrazněji motivoval k adaptaci lesů na změny klimatu. Je to především Ministerstvo zemědělství, které už desítky let sabotuje naléhání vědců, ekologických organizací i veřejnosti na změny zákonů a dotací tak, aby došlo k ozdravení našich lesů. A pokračuje v tom i pod novým ministrem.“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.
Štítky: Lesy Ministerstvo zemědělství Ekologie Dotace Hnutí DUHA
Zdroj: RED