EnergoZrouti.cz

České domácnosti šetří za energie, v mnoha případech jim za to ale hrozí vysoké pokuty

  
Martin Bárta
8. 4. 2024 ▪ 14:22

Snaha ušetřit za elektřinu nebo zemní plyn za každou cenu se mnohdy nemusí vyplatit. Domácnosti totiž zapomínají na smluvní pokuty, které jim při předčasných odchodech od stávajících dodavatelů hrozí. Před zbrklým opouštěním dodavatelů, kterých rychle přibývá už varuje i Energetický regulační úřad.

Snaha domácností ušetřit může v některých případech vyjít velmi draho
Snaha domácností ušetřit může v některých případech vyjít velmi draho
Foto: Unsplash

Výhled na budoucí úspory financí v domácích rozpočtech v posledních měsících zlákal velké množství tuzemských domácností k výměně dodavatele zemního plynu a elektřiny. V mnoha případech může takový krok na ročních vyúčtováních pomoci uspořit i tisíce korun. Někdy ale hrozí i vysoké pokuty, před čímž nyní varuje i Energetický regulační úřad.

Jen do konce února letošního roku proběhla podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) u tuzemských domácností velká změna dodavatelů. Svého dodavatele elektřiny nebo plynu totiž vyměnilo 115 tisíc domácností, což je meziročně více o 69 % v případě elektřiny a o 25 % v případě plynu.

Díky změně dodavatele mohou i podle úřadu domácnosti ušetřit i desítky tisíc korun ročně. Přesun k jinému dodavateli ale může nést značná rizika, na která už domácnosti velmi často zapomínají. Dodavatelům, u kterých jsou domácnosti mnohdy smluvně vázané na určité období totiž může v případě odchodu domácnosti od nich vznikat ušlý zisk. Domácnosti se pak diví, že jim vzniknou smluvní pokuty, které mohou výhodnou nabídku a vidinu úspory u jiného dodavatele hodně rychle zrušit.

„Častěji se teď setkáváme s případy, kdy si někteří dodavatelé účtují kromě smluvních pokut i tzv. ušlý zisk. Ten přitom v některých případech dosahuje až desetitisícových částek,“ varuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „V rámci našich kompetencí, bohužel, nemůžeme rozhodovat o oprávněnosti výše účtované náhrady škody, případně ušlého zisku. Z praxe však víme, že někteří spotřebitelé ušlý zisk několika tisíc měsíčně považují za neadekvátně vysoký, a dodavateli ho z toho důvodu nezaplatí. Pak je na obchodníkovi, aby se případně obrátil na soud a jeho výši a oprávněnost prokázal. Nejlepší variantou je smlouvy s ustanovením o ušlém zisku vůbec nepodepisovat,“ radí Markéta Zemanová, podle níž další sankce nad rámec smluvních pokut za předčasné ukončení smluv rozhodně neposilují zdravé konkurenční prostředí na trhu s energiemi.

Problémy se v těchto případech týkají hlavně zákazníků, kteří se snaží ukončit smlouvu s dodavatelem, která má ale platnost na dobu určitou. Tu je možné vypovědět, ale pouze v ojedinělých situacích, jako je zvýšení ceny, změna smluvních podmínek a dalších parametrů, ke kterým ale aktuálně dochází spíše výjimečně.

Mimo uvedených možností je pak možné smlouvu vypovědět i bez sankce v případě, kdy se domácnost stěhuje a energie například přepisují na někoho jiného. V ostatních případech se ale domácnosti musí připravit na sankce, které jim předčasnou výpovědí dodavatel bude účtovat.

Slibně vypadající přechod k dodavateli s výrazně nižšími cenami za dodávku se pak může výrazně prodražit kvůli vysokým pokutám.
Štítky: Energie Elektřina Plyn Energetika ERÚ Dodávky energií Smlouvy Sankce Pokuty Domácnosti
Zdroj: Energetický regulační úřad