EnergoZrouti.cz

Ministerstvo pošle přetíženým národním parkům miliony na rozvoj infrastruktury

  
Markéta Bártová
16. 11. 2020 ▪ 09:55

Ministerstvo životního prostředí pošle ze Státního fondu životního prostředí ČR 100 milionů korun pro národní parky. Těm by finance mohly pomoci s vybudováním infrastruktury pro velké množství turistů.

Davy turistů v NP České Švýcarsko
Davy turistů v NP České Švýcarsko
Foto: ivabalk / Pixabay

Ministerstvo životního prostředí uvolní ze Státního fondu životního prostředí ČR sto milionů korun na zlepšení infrastruktury pro místní obyvatele ale i turisty v národních parcích. Peníze by měly pomoci s rozvojem infrastruktury, výstavbou parkovišť, ochranou před světelným smogem díky novým světelným zdrojům či k přírodě šetrnému turismu.

Peníze by měly pomoci i místním

Česká příroda v letošním roce zažívá opravdu silnou sezónu, která byla už na jaře zapříčiněna opatřeními v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19. Ač se následně během léta zdálo, že situace se uklidňuje a vrací do starých kolejí – opak byl pravdou. S koncem léta a dalšími opatřeními přišla nejen do tuzemské přírody další vlna návštěvníků.

Mimořádná návštěvnost přírody a potažmo tedy i národních parků si ale rozhodně v letošním roce vybrala svou daň. Stovky přestupků, které museli strážci národního parku řešit kvůli neukázněným turistům. Výjimkou tak nebyl ani vstup do zakázaných oblastí, parkování na místech, která k tomu absolutně nejsou určena, rušení zvěře či zakládání skládek v chráněných částech přírody.

Právě vyšší návštěvnost má ale i vyšší nároky na infrastrukturu obcí v okolí těchto národních parků, z důvodu větší turistické vytíženosti a velkých dopadů na místní obyvatele i životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí tak nyní připravilo právě pro národní parky sto miliónů korun, které by měly přispět ke zlepšení infrastruktury.

Peníze budou rozdělovány v rámci několika oblastí podpory, které budou reflektovat aktuální požadavky od obcí a správ národních parků. Ministerstvo ale očekává, že nejvíce peněz půjde na obnovu infrastruktury tedy opravu turistických cest, úprav veřejných prostranství či stavbu nových parkovišť.

Dotace by měla řešit i odpad v přírodě

Dotace by také měla pomoci řešit problém odpadků v přírodě. Na mnoha místech totiž není možné zřídit odpadkové koše a ty by nebylo možné ani svážet. Správy parků tak spoléhají hlavně na slušné chování turistů vůči přírodě, to se ale v tomto roce ukázalo jako velmi naivní. Turisté totiž nadále odpadky odhazují do volné přírody ale navíc zakládají i nelegální skládky tak jako tomu bylo v létě na Šumavě.

Peníze, které fond poskytne pomohou i s pořízením nových laviček, stojanů na kola, požární nádrže, informační tabule, dovybavení informačních center ale i modernizaci pouličního osvětlení. Právě na osvětlení, které sníží světelnou zátěž pro přírodu vyhradilo ministerstvo v chráněných krajinných oblastech už letos 30 milionů korun.

Výše dotace bude pro projekty od 50 tisíc do 3 milionů korun podle typu projektu. Obce, správy NP ale i další subjekty by tak mohly získat až 85 procent způsobilých výdajů.
Zdroj: MŽP