EnergoZrouti.cz

Ostrava bude zelenější, díky penězům z Norských fondů

  
Martin Bárta
23. 11. 2021 ▪ 16:11

Ostrava chystá rozsáhlou investici v městském obvodu Ostrava-Jih. Ten by se měl dočkat rozšíření zeleně na ploše téměř 22 000 m2. To přispěje k lepší odolnosti vůči změnám klimatu, ale podpoří třeba i lepší vsakování vody.

Ulice Jiřího Herolda
Ulice Jiřího Herolda
Foto: MM Ostrava

Ostrava – Jih se již brzy dočká zkvalitnění prostředí pro život. Díky dotaci téměř 22,5 milionů korun, které město získalo z Norských fondů, by mělo dojít k odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském prostředí a jejich nahrazení zelení.

Beton nahradí zeleň i nový mobiliář

Nový projekt, který Ostrava chystá by tak měl přispět ke zmírnění dopadů klimatických změn v celém městském obvodu Ostrava-Jih. Obyvatelé se tak mohou těšit nejen na větší množství zeleně, ale i na zlepšení dětských pískovišť, výměnu vysloužilých laviček či ozelenění celého dopravního uzlu Terminál Dubina.

Na místě odstraněných betonových ploch bude založena nová výsadba. Projektem vznikne na 5 652 m² záhonů trvalek a travin, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk. Celkem bude ozeleněna plocha o rozloze téměř 22 000 m2.

Jižní část Ostravy byla pro projekt vybrána hlavně kvůli tomu, že je největším a nejlidnatějším městským obvodem Ostravy. Obvod má navíc i velmi vysokou míru zastavěnosti, zeleně je tedy v těchto částech města velmi málo a s tím také ploch, které nejsou propustné pro vodu.

Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je území v letních měsících náchylné k vysokým teplotám a vzniku takzvaných tepelných ostrovů, naopak v případě deště betonové plochy zabraňují vsakování vody. Odstraněním nepropustných povrchů a navýšením zelených ploch v území projekt přispěje k většímu vsakování vody, snížení teploty v okolí, snížení prašnosti, podpoře biodiverzity a celkově ke zkvalitnění veřejného prostoru. Realizací projektu vznikne v Ostravě-Jih přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.

Rozpočet celého projektu pod názvem REPLACE dosáhne téměř 25 milionů korun, z toho jak již bylo uvedeno uhradí 22,5 milionů korun dotace z Norských fondů. Realizace projektu bude zahájena v únoru příštího roku (2022) a měla by být dokončena na konci roku 2023.
Štítky: Zeleň Ostrava Klima
Zdroj: MM Ostrava