EnergoZrouti.cz

Čeští vědci uspěli v mezinárodním projektu, získají miliony na zelené čištění vody

  
Lenka Nováková
30. 4. 2021 ▪ 10:07

Čeští vědci uspěli v rámci mezinárodního projektu „GreenWaterTech“ společně s konsorciem dalších společností a výzkumných institucí vytváří technologii pro odstranění pesticidů a zbytků léčiv z vody.

Čistírna vody ve Švýcarsku
Čistírna vody ve Švýcarsku
Foto: kubinger / Pixabay

Mezinárodní konsorcium výzkumných institucí, vysokých škol a průmyslových podniků ze Švédska, Francie a České republiky získalo finanční podporu projektu zaměřeného na ultrafiltrační technologie pro čištění vody od pesticidů nebo léčiv. Získáním prestižního grantu se tak můžou pochlubit odborníci z Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži a také vědci z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Nová „čistička“ by měla bojovat i s pesticidy a zbytky léčiv

Jak už název projektu „GreenWaterTech“ v rámci kterého byl grant udělen udává – finance jsou věnovány hlavně na vývoj technik úpravy vody reagující na potřeby dnešní společnosti. Cílem by tak mělo být využít k čištění vody dostupné a netoxické materiály. Ty by měly z vody odstraňovat takzvané emergentní znečišťující látky.

Právě ty se totiž ve zdrojích pitné vody objevují ve stále větší míře a jejich působení na člověka i další organismy zatím není příliš probádané. Nejznámějšími takovými látkami jsou například zbytky léčiv či pesticidy používané k ošetřování zemědělských plodin. Ty totiž končí i ve zdrojích pitné vody.

Mimo tyto látky by se vědci měli zaměřit také na patogeny včetně bakterií rezistentních vůči antibiotikům. Jejich technická řešení by tak měla omezit šíření těchto látek a pomoci zajistit zdravější vodu pro člověka, zvířata ale i rostliny.

Konkurence byla vysoká

Finance z grantu nebylo pro mezinárodní tým ale jednoduché získat. V grantové soutěži musel totiž prokázat svou výjimečnost mezi 184 dalšími zkrácenými žádostmi z nichž do druhého kola postoupilo 53. Ve druhém kole se tak objevilo množství již kompletně zpracovaných projektů a právě projekt „GreenWaterTech“ se prosadil jako jeden z nich.

Nanoadsorbenty pro zachycování organických znečišťujících látek , ÚACH AV...
Projekt se nakonec stal i jedním ze dvou vítězných projektů s českou účastí, což je pro vědce významným oceněním jejich práce. Tříletý projekt díky výhře získal i celkovou finanční podporu ve výši 1 381 575 eur (cca 35,7 milionu korun), z čehož 181 242 eur (cca 4,6 milionu korun) dostala Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Na projektu, který vede Univerzita v Uppsale, se budou dále podílet Švédská univerzita zemědělských věd, Univerzita v Lyonu a Ústav pro výzkum katalýzy a životního prostředí v Lyonu. Skupinu na UJEP povede prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., který je i garantem doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie se společnou akreditací FŽP UJEP a ÚACH. Hlavním koordinátorem projektu za ČR bude Ing. Jiří Henych, Ph.D. z ÚACH, který mimo jiné působí i na dvou fakultách UJEP (FŽP a PřF) a je současně jedním z prvních absolventů doktorského studia na FŽP UJEP.
Štítky: Věda Voda Grant
Zdroj: RED