EnergoZrouti.cz

Správa NP České Švýcarsko zveřejnila nový návrh zásad péče pro roky 2022 - 2041

  
Nikola Stránská
6. 5. 2022 ▪ 20:00

Správa národního parku České Švýcarsko tento týden zveřejnila nový návrh zásad péče o národní park pro roky 2022 - 2041. Až do 10. července se k němu mohou vyjadřovat dotčené obce, ale i veřejnost.

Národní park České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko

Správa národního parku České Švýcarsko v tomto týdnu dokončila návrh Zásad péče o Národní park České Švýcarsko pro roky 2022 až 2041. Ten je nyní k dispozici veřejnosti, která se k němu může do 10. července vyjadřovat písemně, elektronicky, prostřednictvím datové schránky nebo skrze podatelnu.

Nový návrh zásad péče o národní park je odborný dokument, který stanovuje koncepci ochrany přírody na základě údajů o jejím dosavadním vývoji. Postupy, které zásady péče stanovují by měly v následujících letech zajistit další rozvoj ekosystémů národního parku. Dokument tak stanovuje podmínky nutné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany přírody.

Mimo to dokument stanovuje i postup k naplňování cílů ochrany národního parku a jeho poslání. Zásady péče jsou také nutné jako podklad pro další druhy dokumentů, které slouží při rozhodování Správy národního parku jakožto orgánu ochrany přírody.

Mimo veřejnosti se ale k novému dokumentu mohou vyjadřovat i obce, které se v regionu Národního parku České Švýcarsko nachází. Ty rovněž návrh znění zásad péče obdržely přímo od Správy národního parku. Kompletní návrh dokumentu včetně příloh lze dohledat na webových stránkách Správy NP České Švýcarsko.
Štítky: Národní park České Švýcarsko Příroda Zásady péče o Národní park České Švýcarsko
Zdroj: RED