EnergoZrouti.cz

Poptávka po náhradě nafty v kamionech roste. Dopravci začnou využívat domácí bioodpad nebo hnůj

  
Markéta Bártová
22. 9. 2021 ▪ 16:37

Stále větší zájem o náhradu nafty v kamionech mají nákladní přepravci a to i kvůli tlaku na snižování emisí skleníkových plynů. Už brzy tak v Česku vyroste další čerpací stanice LNG, který by v budoucnu mohl nabídnout i dramatické snížení emisí díky využití domácího bioodpadu či hnoje.

Kamion přepravující zboží
Kamion přepravující zboží
Foto: Gabriel Santos / Unsplash

Poptávka přepravců po ekologičtějších palivech v posledních letech nabírá na síle. V tuzemsku tak rychle roste zájem o alternativy nafty s nižšími emisemi skleníkových plynů mezi které patří i LNG, tedy zkapalněný zemní plyn. Pro jeho tankování už jsou v nyní v Česku dostupné tři čerpací stanice, na přelomu roku by se měla přidat čtvrtá.

Náklaďáky budou moci využít i plyn z domácího bioodpadu

Podle odborníků firmy již některé firmy po úspěšných testech využívání LNG pro pohon kamionů rozšiřují své flotily právě o vozidla na toto palivo. V České republice by tak i díky zájmu přepravců mělo vyrůst 18 nových stanic na plnění LNG. Ty budou podpořeny díky dotacím.

Odborníci zároveň předpokládají, že výhoda LNG v budoucnu tkví v tom, že bude možné i při využití stávající infrastruktury přejít na bioLNG, tedy ekologičtější variantu zkapalněného zemního plynu, která ale dramatičtěji omezí emise oxidu uhličitého.

BioLNG totiž oproti standardnímu LNG není získáván z vrtů jako fosilní palivo, ale vzniká z organických odpadů. K jeho výrobě je tak možné využít čistírenský kal, průmyslový odpad, ale i hnůj či domácí bioodpad. Při výrobě je pak jednoduše extrahován metan od oxidu uhličitého a dalších složek a poté je zkapalněn.

Dalších osmnáct čerpacích stanic v příštím roce

Osmnáct nových čerpacích stanic na jejichž výstavbu již byly podány žádosti o dotaci z Operačního programu Doprava by mohly být v provozu už v příštím roce. Do roku 2030 by pak podle Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) měl počet čerpacích stanic na LNG vzrůst až na tři desítky.

Díky tomu by neměl být pro přepravce problém snadno doplnit nádrže vozidel na zkapalněný plyn a to i ekologičtěji.

„Díky dotacím od Ministerstva dopravy by s financováním osmnácti nových stanic neměl být problém. Samozřejmě může dojít k průtahům, které běžně ovlivňují stavby všeho druhu. Nicméně pro dopravce a jejich investiční plány je důležité, že na využití LNG pro nákladní dopravu panuje široká shoda a že se na rozvoj infrastruktury v dalších měsících a letech mohou spolehnout,“ říká Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru Českého plynárenského svazu (ČPS).

I když je v současné době v oblasti snižování emisí vidět hlavně osobní automobilová doprava, ta nákladní se v žebříčku emisí CO2 řadí ihned za ni. I kvůli tomu je nutné hledat další řešení, která nabídnou snížení emisí co nejrychleji. Nedá se totiž v nejbližších letech očekávat, že dojde k dramatickému posunu v oblasti bateriových nákladních vozidel, která by nabídla rozumný dojezd.
Štítky: Auto Doprava Logistika
Zdroj: RED