Hlavní stránka    Domácí zprávy     Zahraniční zprávy
Elektromobilita    Odpady    Klima    Energetika    Lesy    Voda    Vodík    Ovzduší    Doprava    Fosilní paliva    Úspora energií
Hlavní stránka | Domácí | Zahraniční

Zprávy » Lesy » Firma ignorovala upozornění inspekce v ochraně lesa proti kůrovci. Dostala pokutu 140 tisíc korun

Firma ignorovala upozornění inspekce v ochraně lesa proti kůrovci. Dostala pokutu 140 tisíc korun


Suchý strom
Suchý strom
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

11. 8. 2020    10:36

Česká inspekce životního prostředí informovala o případu společnosti, která v katastrálním území obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou ohrozila životní prostředí neplněním povinností vlastníka lesa.

Inspektoři z pobočky České inspekce životního prostředí přitom společnost Land Value, a.s. na neplnění jejich povinností opakovaně upozorňovali a požadovali nápravu. Společnost ale výzvy inspektorů ignorovala a tak jí byla udělena pokuta ve výši 140 000 Kč.

Podle inspekce došlo k neplnění povinností vlastníka lesa a ochraně lesa proti kůrovci tím, že vlastník lesa neprovedl včasnou asanaci 115 m3 dříví napadeného kůrovcem. V důsledku nečinnosti firmy kůrovci následně napadli i dalších 30 smrků v sousedství pokácených stromů.


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.


Oteplování ale i špatné hospodaření pomáhá kůrovci v dalším šíření

Ochrana lesa před kůrovcem ale stálé šíření ploch kůrovcem zasažených je díky velkému suchu ale i špatnému hospodaření v lesích jejich majiteli velkým tématem posledních let. Díky špatnému hospodaření v některých lesích může docházet k dalšímu šíření lýkožrouta a tím i ničení dalšího porostu, díky kterému nemůže les plnit svou základní funkci.

Před nedávnou dobou také Ministerstvo zemědělství rozšířilo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem. Ta je podle posledních dat již v 6 109 katastrech a zastavení kůrovcové kalamity zatím není na pořadu dne.

Přidat na Seznam.cz

Zdroj: ČIŽPVýběr z článků