Hlavní stránka    Domácí zprávy     Zahraniční zprávy
Elektromobilita    Odpady    Klima    Energetika    Lesy    Voda    Vodík    Ovzduší    Doprava    Fosilní paliva    Úspora energií
Hlavní stránka | Domácí | Zahraniční

Zprávy » Odpady » Firma nelegálně uložila přes 229 tisíc tun odpadů, dostala pokutu půl milionu

Firma nelegálně uložila přes 229 tisíc tun odpadů, dostala pokutu půl milionu


Skládka odpadu
Skládka odpadu
Foto: Mumtahina Rahman / Pexels

17. 9. 2020    09:11

Půl milionovou pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) dostala společnost EUROFIN – IMC, s.r.o. za ukládání odpadů na místě, které k tomu vůbec nebylo určeno. Společnost podle ČIŽP porušila zákon tím, že na pozemky v katastrálním území obce Němčičky (Brno – venkov) uložila nelegálně přes 229 tisíc tun odpadů.

Firma, zabývající se mimo jiné nakládáním se stavebními odpady totiž na tyto pozemky navezla více jak 219 tisíc tun zeminy, 9,5 tun směsi nebo oddělené frakce betonu ale i cihly či střešní tašky.


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.


Firma v zákonné lhůtě nedodala správně hlášení o odpadech

Právě za to jí úředníci z inspekce uložili pokutu půl milionu korun, jelikož tím byl porušen zákon o odpadech. Firma totiž neměla na terénní úpravy v dané lokalitě povolení podle zákona o odpadech, ale ani podle stavebního zákona.


Dalšího porušení zákona se navíc firma dopustila tím, že za rok 2017 nedodala v zákonné lhůtě pravdivé a úplné hlášení o druzích a množství odpadu včetně způsobů nakládání s ním.

Přidat na Seznam.cz

Zdroj: ČIŽPVýběr z článků