EnergoZrouti.cz

Chytré elektroměry míří do tuzemských domácností, ty na tom mohou vydělat.

  
Nikola Stránská
28. 5. 2024 ▪ 09:56

Už od července začne v Česku platit vyhláška upravující takzvané chytré elektroměry. Ty tak energetické firmy začnou výrazně více instalovat. Domácnosti díky nim budou moci lépe sledovat svou spotřebu nebo využívat speciální tarify a tím ušetřit. Distribuční sítě díky tomu budou více připravené na vlnu obnovitelných zdrojů, které do nich přinášejí nestabilitu.

Chytré elektroměry umožní domácnostem lépe sledovat jejich spotřebu
Chytré elektroměry umožní domácnostem lépe sledovat jejich spotřebu

V současné době, kdy technologický pokrok ovlivňuje prakticky všechny aspekty našeho života, dochází k významným změnám i v oblasti energetiky. Jedním z nejdůležitějších inovací jsou chytré elektroměry, které slibují revoluci v energetických sítích a přinášejí řadu výhod jak pro dodavatele energie, tak pro samotné domácnosti. Tato zařízení, známá také jako inteligentní měřiče, nejen že umožňují efektivnější správu elektrické sítě, ale také pomáhají domácnostem lépe sledovat a řídit své energetické náklady.

Chytré elektroměry jsou moderní měřicí přístroje, které nahrazují tradiční elektroměry. Na rozdíl od svých předchůdců umožňují nejen měření spotřeby elektřiny v reálném čase, ale také poskytují podrobné informace o spotřebě energie jednotlivých spotřebičů. Tyto údaje jsou pak přenášeny přímo do centrálního systému dodavatele energie, což umožňuje přesnější a rychlejší zpracování dat.

Technologie chytrých elektroměrů zahrnuje obousměrnou komunikaci mezi elektroměrem a poskytovatelem energie. To znamená, že kromě sběru dat může dodavatel také posílat informace zpět do domácnosti, například o aktuálních cenách energie nebo doporučeních k úsporám.

Výhody chytrých elektroměrů pro domácnosti

Jednou z hlavních výhod chytrých elektroměrů je, že umožňují domácnostem lépe sledovat spotřebu elektřiny a tím i efektivněji řídit své náklady. Díky podrobným informacím o spotřebě energie v reálném čase mohou domácnosti snadno identifikovat energeticky náročné spotřebiče a upravit své chování, aby snížily spotřebu elektřiny a tím i své účty.

Například, pokud domácnost zjistí, že největší část spotřeby elektřiny připadá na provoz klimatizace během dne, může se rozhodnout pro její efektivnější používání, například snížením teploty pouze v místnostech, kde se skutečně zdržují lidé. Stejně tak mohou být snadno odhaleny neefektivní spotřebiče, které by měly být vyměněny za energeticky úspornější modely.

Další výhodou je možnost využívání dynamických tarifů, které chytré elektroměry podporují. Tyto tarify umožňují domácnostem přizpůsobit svou spotřebu elektřiny podle aktuálních cen na trhu. V praxi to znamená, že mohou například přesunout činnosti s vysokou spotřebou elektřiny (jako je praní prádla nebo nabíjení elektromobilu) do období, kdy je elektřina levnější, a tím dále snížit své náklady.

Chytré elektroměry umožní i lepší řízení energetických sítí

Chytré elektroměry ale nejsou výhodné jen pro domácnosti v rámci snižování účtů za energie. V příštích letech, kdy dramaticky vzroste výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) budou chytré elektroměry i nutností pro stabilní energetickou síť. Díky obousměrné komunikaci totiž mohou společnosti rychleji reagovat na výkyvy v poptávce a nabídce elektřiny, což je klíčové pro stabilitu sítě.

Chytré elektroměry také usnadňují detekci a řešení poruch v elektrické síti. Díky podrobným datům mohou společnosti rychleji identifikovat problémové oblasti a přijmout potřebná opatření k jejich řešení, což vede k snížení výpadků elektřiny a zvýšení spolehlivosti dodávek.

Navíc, chytré elektroměry podporují integraci obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě. Díky možnosti sledování a řízení spotřeby elektřiny v reálném čase mohou společnosti lépe řídit výrobu a distribuci elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny, což přispívá k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu energetickému systému.

Soukromí, bezpečnost dat a spolehlivost

I přes všechny výhody spojené s chytrými elektroměry existují také určité výzvy, které je třeba překonat. Jednou z hlavních výzev je zajištění ochrany soukromí a bezpečnosti dat. Jelikož chytré elektroměry shromažďují a přenášejí podrobné údaje o spotřebě energie, je nezbytné zajistit, aby tato data byla chráněna před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Další výzvou je potřeba modernizace infrastruktury a investic do nových technologií. Zavedení chytrých elektroměrů vyžaduje významné finanční prostředky a čas, což může být pro některé energetické společnosti a domácnosti překážkou. Nicméně, dlouhodobé výhody spojené s efektivnějším řízením spotřeby elektřiny a snížením nákladů mohou tyto investice ospravedlnit.

Do budoucna můžeme očekávat další rozvoj a zdokonalování chytrých elektroměrů. S nástupem technologií jako je Internet věcí (IoT) a umělá inteligence (AI) se chytré elektroměry mohou stát ještě sofistikovanějšími a užitečnějšími nástroji pro správu spotřeby elektřiny. Tyto technologie mohou například umožnit automatické přizpůsobení spotřeby energie v závislosti na aktuálních podmínkách a preferencích uživatelů, což dále zvýší jejich přínosy.

Přestože už v současnosti v Česku v mnoha rozvodných skříních s elektroměry lze nalézt i chytrý elektroměr, jejich pravý start zřejmě nastane až od července letošního roku. Právě od začátku července by totiž měla vstoupit v platnost novela vyhlášky, která chytré měřiče energie a jejich instalaci upravuje.
Štítky: Elektřina Elektroměry Chytré elektroměry Energetika Distribuční síť energie Energie
Zdroj: Vyhláška MPO