Logo EnergoZrouti.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKADOMÁCÍZAHRANIČNÍKRAJEELEKTROMOBILITAVODÍK

Česko mezi prvními spouští předregistrace do Modernizačního fondu EU

Autor: Martin Bárta
TwitterFacebook
1. 12. 2020, 09:39
Martin Bárta
Větrné turbíny
Větrné turbíny
Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

  Diskuze (0 příspěvků)
Vložit

Česko včera jako první země Evropské unie spustilo možnost hlásit se do takzvaných předregistračních výzev do Modernizačního fondu EU. Ten má na projekty výstavby nových energetických zdrojů ale i optimalizace spotřeby energie při výrobních procesech připraveno 150 miliard – konečná cena ale bude záviset na ceně emisních povolenek.

Stavba solárů i optimalizace v průmyslu

Díky fondu by mohla být financována výroba a distribuce tepelné energie z obnovitelných zdrojů, stavba fotovoltaických a větrných elektráren. Fond by měl pomoci zemím EU s redukcí skleníkových plynů a splnění dohod slíbených prostřednictvím Pařížské dohody o změně klimatu.

„V implementaci Modernizačního fondu jsme, co se týče připravenosti pro žadatele, v porovnání s ostatními státy nejdále a patříme mezi premianty. Obecný programový dokument Modernizačního fondu je v tuto chvíli již v mezirezortním připomínkovém řízení a naší ambicí je, aby ho vláda schválila do konce tohoto roku. První ostré výzvy bychom chtěli vyhlásit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec

Financování projektů z Modernizačního fondu bude v příštím roce probíhat v devíti samostatných programech pro různé oblasti podpory. Aktuální předregistrační výzva se tak týká prvních tří z nich a to programů zaměřených na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií, nové obnovitelné zdroje v energetice a zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu.

Finance budou moci využít malé i velké podniky a veřejná správa

Finance pak budou určeny jak pro malé a velké podniky tak i zástupce veřejného sektoru. Podání projektových záměrů do předregistrační výzvy je povinný první krok pro čerpání prostředků z Modernizačního fondu. Ten by se pak naplno spustí v polovině příštího roku.

„Spuštění předregistračních výzev a zveřejnění základních podmínek je zásadním krokem v implementaci Modernizačního fondu na národní úrovni. Jejich hlavním smyslem je aktivovat investory, získat přehled o jimi plánovaných projektech, jejich harmonogramu realizace a způsobu financování. Tyto informace následně využijeme jednak pro komunikaci s Evropskou investiční bankou a zároveň pro co nejefektivnější nastavení výzev jednotlivých programů tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím v daném čase,“ vysvětluje náměstek pro EU fondy na MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Výše prostředků bude záviset na ceně emisních povolenek

V závislosti na výnosech emisních povolenek dražených až do roku 2030 bude následně určována celková výše prostředků, které Modernizační fond nabídne. Cílem fondu je pomoci zemím Evropské unie a to hlavně těm ekonomicky slabším k hospodářskému rozvoji a snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky.

Pro Českou republiku by tak mohly finance přinést nové pracovní příležitosti ale i čistší ovzduší a nižší emise oxidu uhličitého. Dotace by mohly také pomoci s restartem ekonomiky, těžce zasažené lockdownem kvůli koronaviru COVID-19.

Líbil se vám článek?

Zdroj: MŽP

  Diskuze (0 příspěvků)


Doporučujeme


TémataKrajské zprávy