Hlavní stránka    Domácí zprávy     Zahraniční zprávy
Elektromobilita    Odpady    Klima    Energetika    Lesy    Voda    Vodík    Ovzduší    Doprava    Fosilní paliva    Úspora energií
Hlavní stránka | Domácí | Zahraniční

Výměna starého kotle za plynový kondenzační se vyplatí. Někde lze získat i dotace.

EnergoŽrouti.cz » Vytápění a chlazení » Výměna starého kotle za plynový kondenzační se vyplatí. Někde lze získat i dotace.

Výměna plynového kotle je rozhodně vysokou položkou v nákladech domácnosti, pokud ale měníte ten na tuhá paliva nebo starý plynový atmosférický kotel za nový kotel na kondenzační kotel můžete do budoucna uspořit velké peníze. V některých případech i díky dotacím.

25. 1. 2020 | Sdílet článek: Facebook Twitter

Termostatické hlavice pro snadnou regulaci teploty v místnosti


Zemní plyn u nás používá k vytápění převážná většina domácností, jde o nejsnáze dostupný zdroj energie, který ve spojení s automatickým kotlem nabídne bezpečný zdroj tepla i teplé vody. Abyste však náklady na vytápění plynovým kotlem stáhli na minimum, je potřeba se zaměřit na výběr výhodného cenového tarifu a poskytovatele plynu, ale zejména na kvalitní kotel s vysokou účinností, který pokryje tepelné ztráty vašeho domu a zároveň bude ke svému provozu potřebovat minimální množství plynu. Argumentem pro výměnu je také chystaný zákaz provozu kotlů na tuhá paliva v 1. a 2. emisní třídě, který má vstoupit v platnost od 1. září 2022.

V čem spočívají rozdíly mezi konvenčním atmosférickým a kondenzačním kotlem?

Díky stále přísnějším zákonům je již v současné době možné u nás koupit pouze kondenzační plynové kotle, které jsou sice dražší než konvenční, nabízí ale mnohem větší efektivitu spalování plynu. Kondenzační kotle totiž dokážou využít i část spalin, které u atmosférických kotlů unikají bez užitku komínem do ovzduší. Díky tomu disponují kondenzační kotle až 11 % další energie, kterou lze využít jako další zdroj tepla. Tato energie vzniká u kondenzačního kotle v důsledku ochlazení spalin pod teplotu jejich rosného bodu, díky němuž se mění jejich skupenství a uvolňuje se další teplo, které je prostřednictvím výměníku předáváno do topné vody.

Jak je možné, že kondenzační kotle dosahují více než 100 % účinnosti?

Pro určení stupně účinnosti kotle se v souladu s evropskými normami používá jako základní ukazatel jeho výhřevnost. Ta prakticky říká, jaké množství tepla lze získat z 1 m3 plynu. Nelze do ní ale již započítat energii, kterou získává kondenzační kotel ze zkondenzovaného tepla vodních par. Ta je ale započtena do ukazatele s názvem spalné teplo. A právě ten je využíván ke kvantifikaci efektivity kondenzačního kotle. V případě kondenzačního kotle tedy opravdu nejde o perpetuum mobile, ale pouze o porovnávání dvou rozdílných ukazatelů.

Kondenzační plynové kotle


Kolik lze s kondenzačním kotlem ušetřit?

Hodnota 11 % je teoretická, v reálných podmínkách lze dosáhnout maximálně 109 % účinnosti. V porovnání s kotlem atmosférickým, jehož efektivita využití paliva se pohybuje okolo 90 %, tak lze dosáhnout v průměru až o 20 % nižší spotřeby plynu. V případě rodinného domu s roční spotřebou plynu cca 1 500 m3 / rok může při aktuální průměrné ceně plynu pro domácnosti okolo 15 Kč / 1 m3 kondenzační kotel uspořit až 4 500 Kč za rok. Výše roční úspory ale záleží zejména na účinnosti starého kotle. V případě výměny kotle s účinností mezi 60 a 70 % lze dosáhnout až dvojnásobné roční úspory oproti předpokladu výše. To znamená, že v některých případech může na vašem bankovním účtu po výměně kondenzačního kotle skončit ročně až o 9 000 korun více. K tomu musíme navíc připočítat také úsporu ve spotřebě elektřiny díky elektronicky ovládanému oběhovému čerpadlu, kterým kondenzační kotle také disponují. V neposlední řadě je výhodou vedoucí k úspoře také nižší teplota vypouštěných spalin, díky které je možno komín při výměně kotle vyvložkovat pouze finančně méně náročnou plastovou vložkou namísto drahé nerezové.

S jakou návratností můžete při koupi kondenzačního kotle počítat?

Nový kondenzační kotel v současné době pořídíte včetně instalačních prací za ceny v řádech 70 – 90 tisíc korun. V případě, že vaše domácnost využívala k topení starý plynový kotel s účinností okolo 70 % a vaše roční úspora tedy činila přibližně 9 000 korun, pohybuje se návratnost výměny za kondenzační kotel v rozmezí 8 až 10 let. V předchozích vlnách kotlíkových dotací byl v případě pořizování nového plynového kondenzačního kotle poskytován příspěvek až 75 % z ceny instalace. Reálné náklady na výměnu kotle se tedy pohybovaly v rozmezí 20 až 30 tisíc korun. To s využitím jednoduché matematiky znamená návratnost v horizontu 2 až 3 let a poté již neustále rostoucí úsporu.

Tado - chytrý termostat který pomůže ušetřit
Tado. Chytré termostaty dokáží snížit spotřebu plynu.


Oslovila vás rychlá návratnost instalace kondenzačního kotle s využitím kotlíkové dotace?

Abyste o ni mohli zažádat, je potřeba, aby kotel, který měníte, byl v 1. nebo 2. emisní třídě, případně se jednalo o velmi starý model bez určené emisní třídy. Počítejte s tím, že k přiklepnutí dotace bude nutné, abyste kotel opravdu zlikvidovali a vše doložili fotografickou dokumentací ideálně celého průběhu demontáže od cesty kotle z kotelny, po rozřezání a odvoz do sběrného dvora. Důležité je rovněž doložení všech faktur a předávacích protokolů a samozřejmě revizí spalinové cesty i samotného kotle. Jestliže se na řešení dokumentace spojené se žádostí o dotaci necítíte, existuje celá řada specialistů, kteří za vás celý proces vyřídí.
Vždy je nutné myslet na to, že příspěvek v rámci kotlíkových dotací je určený hlavně pro výměnu starých kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo) za nové spalující biomasu nebo právě zemní plyn pokud jde o kotle kondenzační. Není tedy tak možné žádat o dotaci na výměnu starého plynového kotle za kondenzační ačkoliv výměna tohoto typu se může vyplatit často i bez dotací.

Na co si dát při výměně kotle pozor?

Jestliže jste se do hledání úspor v energetické spotřebě vašeho obydlí pustili na více frontách a provedli jste například již zateplení obvodových stěn, je možné, že se snížila celková tepelná ztráta objektu a v důsledku toho nebude potřeba pořizovat již tak výkonný kotel jako byl ten starý. V této situace se vyplatí nechat si aktuální tepelnou ztrátu objektu znovu spočítat projektantem než zbytečně utrácet za dražší a předimenzovaný kotel, který by se později prodražil i na nákladech.

Jak na ještě větší úsporu nejen s plynovým kotlem?

Dnešní plynové kotle vám sice pomohou ušetřit velké množství plynu už při jeho spalování, nejlepší způsob úspory je ale vždy vůbec jej nespalovat. V tomto případě vám mohou pomoci například chytré termostaty Tado, které umí mnoho chytrých funkcí pro zajištění dokonalého tepelného komfortu za cenu snížení spotřeby plynu. Tado díky aplikacím v telefonu sleduje vaši polohu a topí tak pouze v době kdy jste doma či se domu blížíte, díky tomu zajistí dostatek komfortu a zároveň netopí zbytečně když doma nejste. Více informací o tomto termostatu již brzy doplníme v samostatném článku.
Autor: Martin Bárta
Foto: Fotobanka Pixabay