EnergoZrouti.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKADOMÁCÍZAHRANIČNÍKRAJEELEKTROMOBILITAVODÍK

Výměna starého kotle za plynový kondenzační se vyplatí. Někde lze získat i dotace.

EnergoŽrouti.cz » Vytápění a chlazení » Výměna starého kotle za plynový kondenzační se vyplatí. Někde lze získat i dotace.

Výměna plynového kotle je rozhodně vysokou položkou v nákladech domácnosti, pokud ale měníte ten na tuhá paliva nebo starý plynový atmosférický kotel za nový kotel na kondenzační kotel můžete do budoucna uspořit velké peníze. V některých případech i díky dotacím.

25. 1. 2020 | Sdílet článek: Facebook Twitter

Autor: Martin Bárta

Termostatické hlavice pro snadnou regulaci teploty v místnosti

Zemní plyn u nás používá k vytápění převážná většina domácností, jde o nejsnáze dostupný zdroj energie, který ve spojení s automatickým kotlem nabídne bezpečný zdroj tepla i teplé vody. Abyste však náklady na vytápění plynovým kotlem stáhli na minimum, je potřeba se zaměřit na výběr výhodného cenového tarifu a poskytovatele plynu, ale zejména na kvalitní kotel s vysokou účinností, který pokryje tepelné ztráty vašeho domu a zároveň bude ke svému provozu potřebovat minimální množství plynu. Argumentem pro výměnu je také chystaný zákaz provozu kotlů na tuhá paliva v 1. a 2. emisní třídě, který má vstoupit v platnost od 1. září 2022.

V čem spočívají rozdíly mezi konvenčním atmosférickým a kondenzačním kotlem?

Díky stále přísnějším zákonům je již v současné době možné u nás koupit pouze kondenzační plynové kotle, které jsou sice dražší než konvenční, nabízí ale mnohem větší efektivitu spalování plynu. Kondenzační kotle totiž dokážou využít i část spalin, které u atmosférických kotlů unikají bez užitku komínem do ovzduší. Díky tomu disponují kondenzační kotle až 11 % další energie, kterou lze využít jako další zdroj tepla. Tato energie vzniká u kondenzačního kotle v důsledku ochlazení spalin pod teplotu jejich rosného bodu, díky němuž se mění jejich skupenství a uvolňuje se další teplo, které je prostřednictvím výměníku předáváno do topné vody.


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.Jak je možné, že kondenzační kotle dosahují více než 100 % účinnosti?

Pro určení stupně účinnosti kotle se v souladu s evropskými normami používá jako základní ukazatel jeho výhřevnost. Ta prakticky říká, jaké množství tepla lze získat z 1 m3 plynu. Nelze do ní ale již započítat energii, kterou získává kondenzační kotel ze zkondenzovaného tepla vodních par. Ta je ale započtena do ukazatele s názvem spalné teplo. A právě ten je využíván ke kvantifikaci efektivity kondenzačního kotle. V případě kondenzačního kotle tedy opravdu nejde o perpetuum mobile, ale pouze o porovnávání dvou rozdílných ukazatelů.

Kondenzační plynové kotle


Kolik lze s kondenzačním kotlem ušetřit?

Hodnota 11 % je teoretická, v reálných podmínkách lze dosáhnout maximálně 109 % účinnosti. V porovnání s kotlem atmosférickým, jehož efektivita využití paliva se pohybuje okolo 90 %, tak lze dosáhnout v průměru až o 20 % nižší spotřeby plynu. V případě rodinného domu s roční spotřebou plynu cca 1 500 m3 / rok může při aktuální průměrné ceně plynu pro domácnosti okolo 15 Kč / 1 m3 kondenzační kotel uspořit až 4 500 Kč za rok. Výše roční úspory ale záleží zejména na účinnosti starého kotle. V případě výměny kotle s účinností mezi 60 a 70 % lze dosáhnout až dvojnásobné roční úspory oproti předpokladu výše. To znamená, že v některých případech může na vašem bankovním účtu po výměně kondenzačního kotle skončit ročně až o 9 000 korun více. K tomu musíme navíc připočítat také úsporu ve spotřebě elektřiny díky elektronicky ovládanému oběhovému čerpadlu, kterým kondenzační kotle také disponují. V neposlední řadě je výhodou vedoucí k úspoře také nižší teplota vypouštěných spalin, díky které je možno komín při výměně kotle vyvložkovat pouze finančně méně náročnou plastovou vložkou namísto drahé nerezové.

S jakou návratností můžete při koupi kondenzačního kotle počítat?

Nový kondenzační kotel v současné době pořídíte včetně instalačních prací za ceny v řádech 70 – 90 tisíc korun. V případě, že vaše domácnost využívala k topení starý plynový kotel s účinností okolo 70 % a vaše roční úspora tedy činila přibližně 9 000 korun, pohybuje se návratnost výměny za kondenzační kotel v rozmezí 8 až 10 let. V předchozích vlnách kotlíkových dotací byl v případě pořizování nového plynového kondenzačního kotle poskytován příspěvek až 75 % z ceny instalace. Reálné náklady na výměnu kotle se tedy pohybovaly v rozmezí 20 až 30 tisíc korun. To s využitím jednoduché matematiky znamená návratnost v horizontu 2 až 3 let a poté již neustále rostoucí úsporu.

Tado - chytrý termostat který pomůže ušetřit
Tado. Chytré termostaty dokáží snížit spotřebu plynu.


Oslovila vás rychlá návratnost instalace kondenzačního kotle s využitím kotlíkové dotace?

Abyste o ni mohli zažádat, je potřeba, aby kotel, který měníte, byl v 1. nebo 2. emisní třídě, případně se jednalo o velmi starý model bez určené emisní třídy. Počítejte s tím, že k přiklepnutí dotace bude nutné, abyste kotel opravdu zlikvidovali a vše doložili fotografickou dokumentací ideálně celého průběhu demontáže od cesty kotle z kotelny, po rozřezání a odvoz do sběrného dvora. Důležité je rovněž doložení všech faktur a předávacích protokolů a samozřejmě revizí spalinové cesty i samotného kotle. Jestliže se na řešení dokumentace spojené se žádostí o dotaci necítíte, existuje celá řada specialistů, kteří za vás celý proces vyřídí.
Vždy je nutné myslet na to, že příspěvek v rámci kotlíkových dotací je určený hlavně pro výměnu starých kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo) za nové spalující biomasu nebo právě zemní plyn pokud jde o kotle kondenzační. Není tedy tak možné žádat o dotaci na výměnu starého plynového kotle za kondenzační ačkoliv výměna tohoto typu se může vyplatit často i bez dotací.

Na co si dát při výměně kotle pozor?

Jestliže jste se do hledání úspor v energetické spotřebě vašeho obydlí pustili na více frontách a provedli jste například již zateplení obvodových stěn, je možné, že se snížila celková tepelná ztráta objektu a v důsledku toho nebude potřeba pořizovat již tak výkonný kotel jako byl ten starý. V této situace se vyplatí nechat si aktuální tepelnou ztrátu objektu znovu spočítat projektantem než zbytečně utrácet za dražší a předimenzovaný kotel, který by se později prodražil i na nákladech.

Jak na ještě větší úsporu nejen s plynovým kotlem?

Dnešní plynové kotle vám sice pomohou ušetřit velké množství plynu už při jeho spalování, nejlepší způsob úspory je ale vždy vůbec jej nespalovat. V tomto případě vám mohou pomoci například chytré termostaty Tado, které umí mnoho chytrých funkcí pro zajištění dokonalého tepelného komfortu za cenu snížení spotřeby plynu. Tado díky aplikacím v telefonu sleduje vaši polohu a topí tak pouze v době kdy jste doma či se domu blížíte, díky tomu zajistí dostatek komfortu a zároveň netopí zbytečně když doma nejste. Více informací o tomto termostatu již brzy doplníme v samostatném článku.
Autor: Martin Bárta
Foto: Fotobanka Pixabay