EnergoZrouti.cz

Plynovod Jamal

Plynovod Jamal zásobuje zemním plynem z ruských nalezišť Německo, Polsko a Bělorusko. Je dlouhý 1 670 kilometrů. Do povědomí se dostal hlavně kvůli kauzám s obráceným tokem plynu na konci roku 2021.

Ústí plynovodu v Německu
Ústí plynovodu v Německu
Foto: Dietmar Rabich - Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0

Plynovod Jamal

Plynovod Jamal je plynové potrubí zásobující zemním plynem z Ruska Německo, Polsko a Bělorusko. Plynovod se v Rusku připojuje na starší síť plynovodů, které získávají plyn z nalezišť na poloostrově Jamal a z přilehlých oblastí. Právě podle ostrova Jamal získal ropovod své jméno. Délka plynovodu je 1 670 kilometrů.

Velký zájem o plynovod Jamal vzbudily poslední měsíce roku 2021, kdy plynovodem přestal téci plyn do Německa. Jeho tok se následně obrátil a plyn z Německa tak proudil opačným směrem do Polska. To vzbudilo rozruch na evropských trzích se zemním plynem, jehož cena následně rychle vzrostla v obavách o zastavení toku plynu do Německa ze strany Ruska.

Podle mnoha spekulací mělo dojít k zastavení dodávek kvůli politickým neshodám Německa s Ruskem ohledně umístění ruských vojsk v okolí Ukrajiny a informací, že Rusko plánuje Ukrajinu vojensky obsadit.

Další informace ale uvádí, že obrácený tok plynu v plynovodu Jamal je způsobený hlavně prodejem plynu z Německa do Polska, které jej od země nakoupilo. Ruská státní společnost Gazprom, která má plynovody a ropovody přepravující suroviny na starost uvádí, že tok plynu nezastavila a plní dodávky všech surovin, které si jednotlivé země objednaly.

Zprávy o obráceném toku plynu v plynovodu Jamal jsou v současnosti bedlivě sledovány i kvůli energetické krizi, která v Evropě probíhá. Celou situaci by tak podle analytiků mohly zmírnit tankery, které přepraví do Evropy zkapalněný zemní plyn ze Spojených států amerických.

Kudy vede plynovod Jamal

Plynovod Jamal vede z ropných polí na ostrově Jamal a dalších oblastí na severním Uralu, Komijské republiky a Ťumenské oblasti do Běloruska. Následně pokračuje přes Polsko do Německa.

Mapa plynovodu Jamal , Samuel Bailey...

Plynovod má po cestě hned 15 kompresorových stanic, které v potrubí o průměru 1 420 mm zajišťují tlak. Čtyři kompresory jsou v Rusku, pět v Bělorusku, pět v Polsku a jeden v Německu. V Německu se plynovod napojuje na místní síť plynovodů JAGAL.

Plynovod Jamal aktuálně

Plynovod Jamal se na území Německa a Polska dostal do obecného povědomí občanů hlavně kvůli proudění plynu opačným směrem v době nejsilnější energetické krize. Na konci roku 2021 se totiž v médiích objevily zprávy od německého provozovatele plynovodní sítě Gascade, že plyn místo do Německa funguje v obráceném režimu a plyn tak proudí do Polska. Od té doby došlo několikrát ke změně proudění plynu v plynovodu.

Informace některých médií nejprve informovali o tom, že to je v důsledku nižších dodávek ze strany ruského dodavatele Gazprom. Jiné zdroje ale informují o tom, že jde pouze o obchod a Německu jsou nadále dodávány objemy, které si objednalo. Tok v plynovodu se tak může měnit dle potřeby jednotlivých odběratelů. V případě, že tak má německá síť plynu dostatek, je možné jej změnou směru proudění plynu přesměrovat do Polska.

12. května informovala ruská společnost Gazprom o tom, že kvůli sankcím na firmu EuRoPol GAZ která vlastní polskou část plynovodu Jamal, nebude možné prostřednictvím tohoto plynovodu vyvážet zemní plyn.
Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.
Krajské zprávy