EnergoZrouti.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKADOMÁCÍZAHRANIČNÍKRAJEELEKTROMOBILITAVODÍK

Úspora za elektřinu výměnou jističe nebo tarifní sazby

EnergoŽrouti.cz » Úspora energií » Úspora za elektřinu výměnou jističe nebo tarifní sazby

Zálohy na spotřebu elektrické energie tvoří poměrně významnou část rodinného rozpočtu a jejich výše se obecně odvíjí od průměrné reálně spotřebované elektřiny v konkrétní sazbě a od daného dodavatele. Ušetřit jak na zálohách, tak na konečné výši poplatků za elektřinu lze několika způsoby, primárně nákupem energeticky úsporných spotřebičů či celkovým snížením odběru. Tato strategie však mnohdy nebývá zcela adekvátní, jelikož sazba za energii zůstává neměnná, a tak snížená spotřeba nevede k úspoře v signifikantní výši. Mezi mnohem účinnější způsoby (které lze ovšem výhodně kombinovat právě s uvedenými prostředky snižování spotřeby), patří především změna elektrického jističe, distributora či sazby.

26. 7. 2020 | Sdílet článek: Facebook Twitter

Autor: Martin Bárta

Domácí elektroměr

Změna elektrického jističe – výhody a nevýhody

Elektrický (nebo také hlavní) jistič představuje součást distribuční sítě přímo navázanou na konkrétní bytovou či nebytovou jednotku, jež slouží k regulaci průtoku energie a zabraňuje přetížení nebo zkratu dílčí sítě dočasným vypnutím přívodu – funguje jako samočinný vypínač v případě, že odběr energie přesáhne stanovenou limitní hranici. Tímto způsobem chrání především spotřebiče v domácnosti, u nichž by zkrat mohl vyvolat nevratné změny a současně způsobit další poškození na majetku domácnosti.


Jak vybírat hlavní jistič

Každý elektrický jistič je charakterizován konkrétními hodnotami, které definují především jeho použití. Instalace daného typu elektrického jističe vychází především z předpokládané spotřeby energie domácnosti a jeho výkon je stanoven s rezervou tak, aby dodávka energie byla plynulá a neomezovala tak uživatele.

Jednotlivé kategorie rozlišují, zda je energie dodávána do jednofázového nebo třífázového rozvodu a jaký je očekávaný odběr. Ten se liší typem, velikostí a užíváním prostor. Obecně pro malé byty, kde se elektřina nevyužívá pro větší spotřebiče (ohřev vody a vytápění, elektrický sporák), stejně jako pro malé zahradní chatky a malé chalupy s vlastním tepelným zdrojem (kde neplánujete připojovat přímotopy) či ohřevem vody, je dostačující varianta nejslabšího jističe, tedy 1×25 A, pro garáž, kde se předpokládá převážně zapojení pouze osvětlení, případně drobných zařízení a to jen občasně, je pak vhodný jistič 1×10 A.


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.Náročnější objekty pro bydlení, zejména byty větších podlahových ploch nebo rodinné domky, případně objekty vybavené spotřebiči s vyšší spotřebou, jako jsou elektrické kotle, bojlery, či větší soustavy elektrických spotřebičů již vyžadují silnější jističe – 3×20 A nebo 3×25 A, případně o stupeň vyšší kategorii 3×32 A. Větší průmyslové provozy či dílny pak využívají jističe s charakteristikou až 3×63 A.

Značení elektrických jističů a jejich aplikace

Označení, jak bylo uvedeno výše, má dvoučíselnou formu – první číslo definuje použití pro typ rozvodu (jednofázový nebo třífázový), druhé číslo pak limitní hodnotu elektrického proudu, který může sítí procházet. Na základě této hodnoty se určuje celkový součet povoleného příkonu spotřebičů, jež je možné do daného rozvodu zapojit.

Typ elektrického jističe se promítá do ceny za spotřebu energie ve formě tzv. rezervovaného příkonu. Hodnota této položky se s výkonem jističe zvyšuje – standardně jsou rozlišovány čtyři kategorie, a to:

  • jističe pro jednoduché rozvody, které dosahují buď hodnoty 1×25 A pro jednofázové a 3×10 A pro třífázové rozvody,
  • jističe pro běžné domácnosti s typickou hodnotou do 3×25 A,
  • jističe pro náročnější domácnosti a menší provozy s hodnotou do 3×25 A
  • jističe pro větší provozy do 3×63 A

Uvedené typy jsou nejběžnější a setkáváme se s nimi především při řešení vlastního bydlení či kancelářských a provozních prostor. Velké provozy pak využívají jističe vlastních kategorií.


Úspora energie prostřednictvím hlavního jističe

Typ hlavního jističe tedy definuje konkrétní hodnotu rezervovaného příkonu, jež je stanovena měsíčním paušálem a mezi jednotlivými kategoriemi se může zvyšovat až o 60 %, proto je instalace správného jističe jedním z optimálních řešení v případě, že je vaše spotřeba mnohem nižší, než jakou povoluje jistič aktuálně na rozvodu osazený. Výměna jističe za slabší se vyplatí především v starších budovách a bytech, kde byly standardně instalovány jističe vyšších kategorií. Investice do nového hlavního jističe je poměrně vysoká (kromě vlastní instalace vyžaduje také technickou revizi), proto pokud se k tomuto kroku rozhodnete, měli byste si nejdříve rozmyslet, zda hodláte nemovitost využívat dlouhodobě a zda návratnost investice odpovídá tomuto období.

Výběr slabšího jističe pak závisí na tom, jaké a kolik spotřebičů hodláte v daném objektu využívat. Každý spotřebič má svůj příkon, který udává proud, jež potřebuje pro plynulý provoz. Pro návrh vhodného typu elektrického jističe je vhodné počítat s plným provozem domácnosti (či jiných prostor), což je situace sice velmi nepravděpodobná, ale v případě osazení sítě slabším jističem se může stát, že při zvýšeném provozu bude dodávka elektrického proudu kvůli provozu jističe přetržitá.

Daný typ jističe pak specifikuje celkový příkon na základě napětí v síti, tzn. máte-li instalovaný hlavní jistič typu 3×20 A, celkový příkon všech spuštěných spotřebičů může být maximálně 3×20×230 (V) = 13 800 W. Takový příkon je vhodný pro současný provoz kuchyňských spotřebičů včetně myčky, pračky, ohřevu vody i elektrického vytápění v omezené míře. Nevychází-li vám ovšem hodnota slabšího jističe v jiné kategorii (tzn. pokud nevyměníte jistič z typu s charakteristikou vyšší než 3×25 A např. 3×32 A za jistič z nižší kategorie, tedy 3×25 A a nižší, hodnota plateb se v podstatě nezmění. V tomto směru má tedy celkové snížení spotřeby domácnosti význam v případě, že se vám podaří její úroveň snížit pod limit daný jističem. Obecně to ovšem znamená pořízení úspornějších zařízení, která jsou relativně dražší a je tedy potřeba si spočítat také návratnost této investice.


Změna sazby energie u dodavatele

V návaznosti na rozhodnutí o snížení celkové spotřeby domácnosti, které může být dosaženo buď sporadičtějším využíváním spotřebičů, jež není snadno sledovatelné a obecně vyžaduje důsledné dodržování zásad pro současné spouštění zařízení v domácnosti, což omezuje činnosti jednotlivce v domácnosti, nebo pořízením šetrnější elektroniky, můžete ušetřit také změnou sazby elektřiny u dodavatele. Ta je však spojená se specifickými podmínkami, které je nutné splnit, abyste na danou tarifní třídu dosáhly a obvykle odpovídá provozování některého z environmentálně příznivých technologií (např. pro vytápění nebo ohřev vody, jako jsou tepelná čerpadla, případně pro dopravu – vlastnictví automobilu s hybridním pohonem apod.).

Distributoři dnes nabízejí velké množství produktů i pro nabíjení elektroaut

Jak se změna sazby provádí

Změna sazby energie je obvykle spojená především s navýšením spotřeby, přičemž rozdíl, který bude na spotřebě znatelný, připadá právě na provoz moderní technologie. Prvním krokem tohoto procesu je investice do této technologie a následně ověření vhodnosti instalovaného jističe na síti (při zavádění nových náročných technologií je obvykle nutné hlavní jistič vyměnit za silnější). Samotná změna sazby je pak závislá především na administrativních požadavcích dodavatele, jemuž je potřeba zaslat příslušnou dokumentaci. Pokud se k danému kroku rozhodnete, je ideální využít některou z forem poradenství, které nabízí přímo některá pobočka dodavatele.


Jaké jsou výhody jednotlivých sazeb

Sazby pro dodávky energií závisí především na celkovém řešení spotřeby domácnosti. Běžné sazby jsou jednotarifní (tedy se stejným tarifem po celých 24 hodin) a jsou určeny pro malou a střední spotřebu standardních domácností. Dvoutarifní (tedy se dvěma různými tarify obvykle pro denní a noční spotřebu) jsou určeny především pro domácnosti využívající například vytápění elektřinou (přímotopy), ohřev vody tepelným čerpadlem, vlastnictví elektromobilu apod. Změna sazby je pak provedena na základě žádosti a prokázání příslušnosti k jinému tarifu. Ten pak umožňuje spotřebu pro tyto technologie provozovat v nočních hodinách, kdy je sazba nižší, a tím celkově snížit náklady na provoz domácnosti.