HLAVNÍ STRÁNKADOMÁCÍZAHRANIČNÍOBNOVITELNÉ ZDROJEELEKTROMOBILITAVODÍK

Jak vybírat pračku a myčku pro maximální úsporu vody?

EnergoŽrouti.cz » Úspora energií » Jak vybírat pračku a myčku pro maximální úsporu vody?

Výběr domácího spotřebiče je problémem, pro jehož zdárné vyřešení je nezbytné pečlivě posoudit celou řadu faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří samozřejmě schopnost daného spotřebiče splnit požadavky zákazníka z hlediska kapacity, výkonu apod., dále rozměry, design, pořizovací cena a v neposlední řadě také provozní náklady, jinými slovy spotřeba energie a také vody. Jak konkrétně ale k výběru a dennímu užívání spotřebičů, konkrétně pračky a myčky, přistupovat, abychom vody ušetřili co nejvíce?

14. 6. 2020 | Sdílet článek: Facebook Twitter

Autor: Martin Bárta

Moderní pračky zajistí zajímavé úspory vody

Pračka a spotřeba vody

Pračka patří v domácnosti k nejnáročnějším spotřebičům, z hlediska spotřeby energie i vody jde o přístroj, který může při nesprávném výběru a způsobu používání nezanedbatelně zatížit rozpočet domácnosti. Až příliš často se ale zákazníci soustředí při výběru pouze na štítek spotřeby elektrické energie a zbývající parametry zanedbávají, typicky spotřebu vody.

Na spotřebičích určených do koupelny je roční spotřeba vody uvedena v levé dolní části, označena je symbolem kohoutku.

Ne snad, že by spotřeba elektrické energie nebyla důležitá, se spotřebou vody dokonce úzce souvisí, neboť až 80 % energie se spotřebuje právě pro ohřev vody. Pro posouzení skutečně nejúspornější pračky je však třeba dívat se na její spotřebu komplexněji.

Z testů samotných výrobců vyplývá, že pořizovací cena pračky tvoří okolo 28 % z celkových nákladů, které pračka za dobu své životnosti spolyká. Největší část, asi 38 %, vloží uživatelé pračky do pracího prášku. Pozor, platí to pouze za předpokladu, že jej dávkují přesně tak, jak výrobce doporučuje. Pokud tedy máte i vy ve zvyku dávat prášku vždycky „o kapku víc“, bude prací prášek tvořit z celkových nákladů ještě větší část. Za vodu a energii zaplatí uživatel 22 %, resp. 12 % z již zmíněných celkových nákladů (o tom, jak je svázána spotřeba elektrické energie a vody jsme již mluvili).

Z výše uvedeného lze odhadnout, jaký reálný dopad lze od úspor ve spotřebě vody očekávat. Důležité je, že svůj význam věnovat se spotřebě vody určitě má.


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.
Nákup pračky

Při koupi pračky lze v materiálech poskytovaných výrobcem či prodejcem vždy nalézt údaj o spotřebě vody. Většinou je udáván jako objem vody na jeden cyklus při plném bubnu, případně jako objem vody na jeden cyklus a kilogram prádla. Oba údaje jsou samozřejmě snadno připočítatelné, z prvního ten druhý získáme podělením kapacitou bubnu pračky.

Nejlepší pračky dnes mají spotřebu na úrovni 6 litrů vody na cyklus. Oproti pračkám, které tvořily ještě před několika lety standard, je to nezanedbatelně méně. Svůj podíl na tom má odladěný software pracích programů, přesnější čidla a regulátory, i technicky dokonalejší motory.

Výběr správného programu při praní dokáže ušetřit nejen vodu. Některé pračky si ale již dnes prádlo dokáží převážit a podle toho vybrat vhodný program.
V údaji o spotřebě vody se však skrývá jeden velmi podstatný zádrhel. Udávaná spotřeba platí totiž pouze pro jednu konkrétní teplotu a jeden program. Spotřeba vody za jiných podmínek se tak může od té udávané lišit velmi výrazně. Snad kromě uživatelských recenzí je obtížné zjistit spotřebu za konkrétních podmínek, které se odlišují od těch testovacích. Lze proto říci, že není na místě vybírat pračku čistě na základě údaje o spotřebě vody, byť i ten nám leccos naznačuje.

Údaj o spotřebě vody nám samozřejmě může pomoci získat rámcovou představu o nákladech, které s vodou budeme mít. Pokud víme kolik cyklů v naší domácnosti pračka absolvuje za jeden týden/měsíc/rok, vynásobením spotřeby vody příslušnou četností získáme odhad spotřeby vody za dané časové období.


Při výběru pračky je velmi důležité, kolik prádla budeme reálně prát. Aby bylo praní co nejefektivnější z pohledu spotřeby energie i vody, stejně jako účinku praní, je třeba vždy prát s naplněným bubnem. Pokud tak vybíráme pračku pro domácnost samostatně žijící osoby, je třeba vybírat pračku s menším bubnem. Tím bude zajištěna mimo jiné i minimální spotřeba vody v absolutním množství a proto, že malý buben jednotlivec svým prádlem na rozdíl od velkého naplní, pak bude spotřeba minimální i pokud ji vztáhneme na kilogram prádla.

Pozornost je třeba věnovat i programům praní a jejím dalším funkcím. Velmi užitečná je např. schopnost pračky vážit prádlo a dávkovat podle toho vodu. Tato funkce do jisté míry eliminuje uvedený problém s praním poloprázdného bubnu, obecně ale stále platí, že pračka je optimalizovaná na plný buben a bude při něm dosahovat nejlepších parametrů.


Každodenní provoz pračky

V dnešní době již praní na 60°C nebo 90°C nedostává příliš prostoru, není to díky dnešní účinnosti praní nutné. Praní při nižších teplotách samozřejmě snižuje i spotřebu elektrické energie. Jak je to ale s vodou? Co dělat, aby její spotřeba byla při praní co nejnižší?

Prvním krokem k úspoře vody je třídění prádla. Ne vše je třeba prát na dlouhý program, v některých případech bohatě postačí kratší programy méně náročné na spotřebu energie i vody. I plnění pračky hraje svoji roli. Již několikrát bylo zmíněno, že buben by měl být při praní naplněn tak, jak předepisuje výrobce.

Praní s poloprázdným bubnem opět znamená nízkou efektivitu praní, objem vody potřebný na vyprání kilogramu prádla bude velmi vysoký. Vždy se vyplatí vyčkat na naplněný buben, jedno praní místo dvou znamená poloviční spotřebu vody.

Dodržování pravidel společně s dobře vybranou a kvalitní pračkou znamená výraznou úsporu. Pokud budeme uvažovat průměrnou cenu za litr vody 0.09 Kč (zaokrouhleno z dat prezentovaných na webu Pražských vodovodů a kanalizací) a průměrný počet pracích cyklů za rok nastavíme jako 220 (hodnota, kterou pro své výpočty používají i výrobci praček), potom nám při spotřebě 40 litrů na cyklus vychází spotřeba 8800 litrů vody.

Nedůslednost při dodržování pravidel může v přepočtu navýšit spotřebu třeba na 70 litrů na cyklus. Celková roční spotřeba potom naroste na 15400 litrů. Rozdíl vyjádřený v korunách činí téměř 600 korun. Kromě toho narostou i náklady na ohřev této vody (elektrická energie). U staré pračky může být spotřeba vody i 90 litrů na cyklus a v takovém případě úspora dosahuje téměř 1 000 Kč jen za vodu. V potaz je samozřejmě kromě ekonomického hlediska i hledisko environmentální.


Myčka a spotřeba vody

Myčka nádobí je nyní již běžnou součástí většiny domácností. Stejně jako u pračky ale platí, že myčka se na významně podílí na spotřebě vody a je tedy na místě uvažovat o tom, zda děláme opravdu dost pro to, aby myčka nespotřebovávala více vody, než je nutné.

Uvažujeme-li o tom proč vlastně používat myčku, musíme její parametry porovnávat s alternativním způsobem mytí nádobí, který je ruční mytí. Prvním aktivem, které nám myčka ušetří je nepochybně čas, a i pokud by v žádném jiném ohledu nebyla myčka výhodná, ušetřený čas by sám o sobě stál za to, abychom o pořízení myčky uvažovali. Pokud je takových parametrů navíc více, potřeba těchto úvah je ještě vyšší. Je tak velmi důležité umět si odpovědět na otázku, kolik vody (a tím pádem i peněz) je nám myčka nádobí schopna ušetřit?

Opět stejně jako u pračky a dalších spotřebičů lze snahy o úsporu vody rozdělit do dvou částí. Tu první tvoří pečlivý výběr myčky při jejím nákupu, druhou potom pravidla jejího co možná nejefektivnějšího používání.


Nedávno schválené nové energetické štítky pro myčky, které se v budoucnu budou nacházet na každém spotřebiči. Zdroj: EK.

Myčka a ruční mytí nádobí

Při jakémkoliv pojednání o myčce nádobí se nemůžeme obejít bez porovnání její spotřeby s ručním mytím nádobí. Spotřeba vody při ručním mytí pod tekoucí vodou může být až neuvěřitelných 40 litrů vody v případě velkého množství nádobí např. po nedělním obědě.

Myčka nádobí spotřebuje vody mnohem méně. Ty menší okolo 11 litrů, ty větší i 12 litrů za jeden cyklus (údaje výrobců). Je ale zřejmé, že v porovnání s mytím pod tekoucí vodou je to diametrální rozdíl a výrazně nižší spotřeba.

V případě ručního mytí v napuštěném dřezu a poté je pouze oplachujeme je spotřeba vody samozřejmě nižší, než jaká je pod tekoucí vodou. Pokud myjeme opravdu úsporně, můžeme se pravděpodobně dostat na objemy srovnatelné s těmi, které nám poskytuje myčka. V tomto případě je ale diskutabilní kvalita umytí a hygienická stránka věci. V porovnání s ručním mytím vychází myčka jako vítěz.


Nákup myčky

Základním zdrojem informací o myčce je stejně jako u pračky její energetický štítek. Kromě třídy energetické náročnosti se z něj zákazník dozví také to, jakou má myčka hlučnost, jaké je její kapacita (vyjádřená jako počet sad nádobí), energetickou třídu sušení a také spotřebu vody vyjádřenou jako roční spotřebu při definovaném využití. U myčky a u pračky je spotřeba vody také vyjádřena číslem určujícím roční objem myčkou spotřebované vody při definovaném využití. Číslo bývá umístěno vlevo dole a označeno je symbolem vodovodního kohoutku.

Zatímco u pračky je údaj o spotřebě vody velmi problematický a potenciálně silně zavádějící, u myčky nádobí má významně vyšší vypovídací hodnotu. V porovnání s pračkou totiž nemá myčka tolik vzájemně se diametrálně odlišných programů, byť i v jejím případě se mohou navzájem lišit teplotou i spotřebou vody.

Dbát při výběru myčky na informaci o spotřebě vody je zcela na místě. Dalším parametrem, který se vyplatí sledovat je kapacita myčky. Malé domácnosti bude příliš velká myčka zbytečně zvyšovat spotřebu vody a v konečném důsledku i ekonomickou náročnost jejího provozu. Rozdíl ve spotřebě mezi malou a velkou myčkou vypočítaný z oficiálních údajů se pohybuje okolo 300 litrů vody ročně. V případě, že bude používat velkou myčku domácnost, která ji ve skutečnosti nepotřebuje, bude těchto 300 litrů vody platit naprosto zbytečně. Existují i myčky přímo určené pro jednočlennou domácnost s kapacitou 6 sad nádobí, tu správnou velikost si tak může vybrat každý.

Při nákupu myčky se také ptejte, zda disponuje moderními a ekonomickými programy. Ty umožňují myčce přesně dávkovat vodu v závislosti množství nádobí a míře jeho znečištění a tím i snižovat spotřebu vody.


Každodenní provoz myčky

Z pohledu úspory vody je třeba při používání myčky na nádobí dodržovat několik pravidel. Tím prvním je spouštění jen a pouze plné myčky. V opačném případě budete zbytečně dramaticky zvyšovat objem spotřebované vody vztažené na množství nádobí. Dvě poloprázdné myčky spotřebují dvojnásobek vody co jedna plná myčka. Použití úsporných programů může tento rozdíl sice do jisté míry snížit, vždy ale bude existovat.
Správné uložení nádobí v myčce může být rozhodující pro kvalitu mytí.

Stejně nebo dokonce ještě významnější je problém předběžného oplachování nádobí před jeho vložením do myčky. I když mnoho lidí přísahá na to, že oplachování nádobí je nezbytné, myčka to zvládne i bez něj. Koneckonců její význam by v případě, že by skutečně bylo nutné nádobí nejdříve oplachovat, byl dosti diskutabilní a myčka by do jisté míry ztrácela smysl. Předmývání má samozřejmě také dramatický vliv na celkovou spotřebu vody.Pokud snad myčka neplní svůj úkol tak, jak by si její uživatel představoval, problém je často spíše ve špatné údržbě, zanešených filtrech, nedostatečně čistém interiéru apod.

Pozor si je třeba dát také na program, který pro mytí používáme. Vždy je třeba volit program odpovídající znečištění nádobí, tak, aby myčka nepoužívala zbytečně moc vody.

Pokud používáme moderní a kvalitní myčku, roční spotřeba vody se bude při jednom mytí denně pohybovat okolo 4 400 litrů, při zmíněných 0.09 Kč za litr to znamená 395 Kč. Ruční mytí se spotřebou určenou jako 30 litrů na jedno umývání spolyká oproti tomu znamená 10 950 litrů, tj. 986 Kč. Úspora je tedy v řádu stokorun.

Autor: Martin Bárta
Foto: Fotobanka Pixabay