Hlavní stránka    Domácí zprávy     Zahraniční zprávy
Elektromobilita    Odpady    Klima    Energetika    Lesy    Voda    Vodík    Ovzduší    Doprava    Fosilní paliva    Úspora energií
Hlavní stránka | Domácí | Zahraniční

Zprávy » Ovzduší » Znečištění ovzduší v letních dnech může přispět i ohřívání asfaltu

Znečištění ovzduší v letních dnech může přispět i ohřívání asfaltu


Asfaltová silnice
Asfaltová silnice
Foto: Pixabay

6. 9. 2020    21:36

Podle studie vědců z Yaleovy univerzity v americkém Connecticutu mohou asfaltové silnice přispívat v letních vedrech ke zhoršení ovzduší ve městech, která jsou právě asfaltovými cestami pokryta z velké části.

Vědci, kteří ke svému výzkumu využili asfalt, který byl dříve používán na silnicích, střechách či příjezdových cestách k domům zjistili, že při jeho zahřívání dochází k mnohonásobnému zvýšení emisí takzvaných sekundárních organických aerosolů, které jsou z velké části složením takzvaných prachových částic PM 2.5. Tedy těch do velikosti menší nebo rovných 2,5 mikrometru.


Pondělník.

Přehled aktuálního dění každé pondělní ráno ve vaší schránce.


Běžná letní teplota zvýší emise až o 300 procent

Právě tyto látky jsou velkým nebezpečím pro zdraví člověka, což bylo prokázáno již mnoha výzkumy. Částice PM 2.5 se totiž snadno dostanou do plicních sklípků a poté do krevního řečiště. Kvůli tomu, že je na ně navázáno velké množství toxických částic, mohou v lidském organismu způsobit velké zdravotní potíže.


Jak vědci zjistili při vystavení asfaltu teplotě 60 °C, což je v letních měsících velmi běžná teplota asfaltu, která je ale mnohdy i vyšší, dochází v jeho vrstvách k růstu emisí zmíněných aerosolů a to až o 300 procent.


Vědci pro účel výzkumu asfalt ohřívali v laboratorních podmínkách pomocí trubkové pece na teploty mezi 40 °C až 200 °C. Zjistili tak, že v závislosti na teplotě na kterou je asfalt ohřátý, vypouští do ovzduší rozmanité směsi organických sloučenin.

Sekundární emise prachových částic zvyšují svůj podíl

Jelikož pevné plochy, které jsou často právě z asfaltového materiálu mají své široké zastoupení ve městech, vzniká tak i další možnost emisí škodlivých částic během letních dnů. Podle vědců navíc tvoří dalších 20 procent plochy asfaltu střechy budov v USA, které tak vypouštějí další škodlivé částice.


Jak odborníci očekávají, emise znečišťujících prachových částic, za které mohla doprava postupem času klesají díky modernizaci běžně používaných osobních i nákladních vozidel. Dá se tak očekávat, že s poklesem těchto emisí bude stále větší podíl na znečišťujících látkách získávat jiný zdroj a to právě asfaltové emise či prach uvolňovaný opotřebením brzd a pneumatik.


Vypouštěné emise z motorových vozidel jsou navíc v současnosti stále více bedlivě sledovány, zatímco emise vypouštěné zmíněnými způsoby, tedy například z asfaltu či opotřebení brzd nejsou žádným způsobem regulovány.

Přidat na Seznam.czVýběr z článků