Hlavní stránka    DOMÁCÍ     ZAHRANIČNÍ     NÁZORY
Elektromobilita    Globální oteplování    Odpady    Zvířata    Lesy    Energetika    Fosilní paliva    Voda    Vodík    Doprava    
Úvod | DOMÁCÍ | ZAHRANIČNÍ | NÁZORY

Pardubice chtějí bojovat s vedry ve městě, požádají si o dotaci na zeleň

Autor: Martin Bárta
Diskuze k článkuTwitter Facebook
před 4 měsíci
Martin Bárta
Koruna stromu
Koruna stromu
Foto: Skitterphoto / Pexels

Město perníku – Pardubice usilují o získání dotace z Norských fondů, díky které by došlo k obnově zeleně ve městě. Ta by měla pomoci snížit zátěž z automobilové dopravy ale i pomoci s řešením vysokých teplot a vzniku takzvaných tepelných ostrovů.

Úpravy si vyžádají i přeložky inženýrských sítí

Finance získané z Norských fondů by Pardubický magistrát chtěl využít jak na projekt obnovy současných nevyhovujících podmínek pro stromořadí v Jahnově ulici a na náměstí Republiky ale i na pořízení nové územní studie sídelní zeleně. Právě tyto lokality patří mezi místa, která jsou v době veder nejvíce ohrožena, kvalitnější dřeviny by tak mohly pomoci okolí ochladit.


Aby mohly stromy lépe plnit svoji funkci, chce město nechat nahradit současné betonové skruže na prokořenitelné buňky, díky kterým stromy lépe zakoření a budou mít kvalitnější prostředí pro růst. Pomoci k tomuto by měl i kvalitnější substrát, který bude využit. Náhrada betonových skruží s sebou ale nese i nutnost přeložky inženýrských sítí a úpravu terénu tak, aby byl v okolí stromů zajištěn lepší průsak dešťové vody.


Rada města tak už v tomto týdnu projekt městského obvodu Pardubice I. podpořila a schválila podání žádosti o dotaci. Město očekává, že právě dotace pokryje způsobilé výdaje až z devadesáti procent. Součástí projektu na který město žádá o dotaci je navíc i pořízení Územní studie sídelní zeleně, ta by měla do budoucna podpořit zvýšení ekologické stability sídel a dodat odborné podklady pro územní rozhodování v oblasti ochrany a péče o zeleň.

Při další výstavbě pomohou satelitní snímky

Projekt na který město chce využít dotaci vychází z dokumentu Zranitelnost města Pardubice vůči vysokým teplotám – Tepelná mapa, který si Rada města nechala vypracovat. Ten by měl být závazný při další výstavbě na území města. Dokument mapuje prostřednictvím satelitních snímků místa, která jsou nejvíce ohrožena vznikem takzvaných tepelných ostrovů, tedy místa kde není dostatek zeleně a stínu.

Líbil se vám článek?

Zdroj: MMP

Diskuze (0 příspěvků)Další doporučené články