Hlavní stránka    Domácí zprávy     Zahraniční zprávy
Elektromobilita    Odpady    Klima    Energetika    Lesy    Voda    Vodík    Ovzduší    Doprava    Fosilní paliva    Úspora energií
Hlavní stránka | Domácí | Zahraniční

Zprávy » Ovzduší » Brno schválilo plán na zlepšení kvality ovzduší, bude i lépe hospodařit s dešťovou vodou

Brno schválilo plán na zlepšení kvality ovzduší, bude i lépe hospodařit s dešťovou vodou


Brno - kostel
Brno - kostel
Foto: Fotobanka Pixabay & Pexels

11. 7. 2020    16:43

Brněnští radní schválili na začátku července plán na zlepšení kvality ovzduší, který má za cíl snížení znečištění ovzduší ve městě pod limity stanovené zákonem a to do konce roku 2023. Akční plán navazuje na předchozí dokument, který byl schválený Radou města Brna v červnu 2017.

Nejen pro lepší ovzduší se již dříve Brno zapojilo do projektu LIFE TreeCheck, který ma za cíl navrhnout vhodná opatření při investičních záměrech města tak aby projekty byly „zelenější“ a docházelo tak například k dostatečné sadbě stromů, instalaci zelených střech a podobně. Projekt také podporu lepší hospodaření s dešťovou vodou tak aby nebyla pouze odvedena do kanalizace ale došlo k jejímu využití například i ke splachování v městských budovách.

Mezi opatření, která by měla ovzduší ve městě zlepšit bylo zařazeno:
  • zvýhodnění veřejné hromadné dopravy
  • zajištění větší plynulosti dopravy
  • budování parkovišť P+R
  • rekonstrukce tramvajových tratí
  • výstavba nové zeleně
  • upřednostňování vozidel s nižšími emisemi nejen prachových částic ale i emisí oxidů dusíku při jejich nákupu Magistrátem města Brna (tedy využití alternativních pohonů CNG, Hybridní, elektrická)
Přidat na Seznam.cz

Zdroj: Magistrát města BrnoVýběr z článků