EnergoZrouti.cz

Školáci v minulém roce pomohli sesbírat 87,3 tuny baterií k recyklaci

⚡ 2. 3. 2021, 09:15

87,3 tuny použitých baterií pomohli v loňském roce sesbírat v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět k recyklaci žáci a studenti tuzemských škol. Díky naučným programům se zároveň dozvěděli další informace o recyklaci a předcházení vzniku odpadů. Podporou vzdělávání dětí v oblasti recyklace chce stát i recyklační společnosti zvýšit povědomí o možnosti snadné recyklace i elektroniky a baterií, které stále ve velké míře končí v černých popelnicích na smíšený odpad.

Právě elektronického odpadu na světě stále přibývá a recykluje se ho jen malé množství což velmi škodí přírodě díky ukládání velkého množství tohoto odpadu na skládky.

Při recyklaci baterií je přitom možné získat velké množství druhotných kovonosných surovin jako tomu bylo v případě baterií sesbíraných od tuzemských školáků. Z jimi sesbíraných baterií totiž bylo při recyklaci získáno 56,7 tuny druhotných surovin i vzácných kovů.

„Oceňujeme především pedagogy, že koronaviru navzdory ve školách na ekologické vzdělávání nerezignovali.,“ říká Kateřina Vránková, ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti ECOBAT, která je dlouholetým partnerem programu Recyklohraní, a dodává: „Mezi školami, které se aktivně účastní osvětových i sběrových akcí, vidíme stálice, ale radost nám dělá, že přibývají nové školy, jež hledají inspiraci a také odpovědi na otázky, které tato doba přináší. Svým postojem v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou příkladem celému vzdělávacímu procesu, a to žene dopředu i nás.“


Doporučujeme
Co jsou bleskovky?

Bleskovky jsou rychlé zprávy, které vám přinášíme stručně, jasně a přehledně. Díky bleskovkám získáte rychle všechny potřebné informace bez dlouhého čtení.


Další bleskovky ⚡