EnergoZrouti.cz
Můj profil        Vyhledávání
HLAVNÍ STRÁNKADOMÁCÍZAHRANIČNÍKRAJEELEKTROMOBILITAVODÍK

Liberecký kraj chce prostřednictvím vlády podat žalobu kvůli Turówu

⚡ 17. 2. 2021, 11:30

Liberecký kraj chce prostřednictvím vlády ČR podat žalobu kvůli poklesu hladiny podzemních vod a podloží v okolí polského hnědouhelného dolu Turów. Na úterním jednání se právě s tímto výsledkem zprávy České geologické služby, které v okolí prováděla měření seznámili radní.

„Mým úkolem je nyní zajistit ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí veškeré potřebné podklady nutné k podání žaloby společně s návrhem na vydání předběžného opatření na Polskou republiku za porušení řádných postupů v rámci platné legislativy Evropské unie,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Radní Libereckého kraje se shodli i na podpoře vzniku mezinárodní komise, která bude dlouhodobě porovnávat výsledky měření z jednotlivých ze­mí.

„Komise se bude scházet minimálně jednou za rok, aby průběžné vyhodnocovala monitoring sítě měřících vrtů, které kontrolují stav podzemních vod na české a polské straně hranice, a sledovala výsledky měření imisí tuhých znečišťujících látek na českém území v okolí Uhelné, a to včetně měření hlukové zátěže,“ prohlásil radní Židek.


Doporučujeme
Co jsou bleskovky?

Bleskovky jsou rychlé zprávy, které vám přinášíme stručně, jasně a přehledně. Díky bleskovkám získáte rychle všechny potřebné informace bez dlouhého čtení.


Další bleskovky ⚡